Artikkelside

Nynorskordboka

 1

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å gårgjekkhar gått!
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
gått + substantivgått + substantivden/det gåtte + substantivgåtte + substantivgåande

Opphav

norrønt ganga; innverknad frå austnordisk og lågtysk i infinitiv og presens går

Tyding og bruk

 1. med person eller vesen som subjekt: flytte seg jamt med føtene, spasere, vandre;
  Døme
  • lære å gå;
  • korkje kunne krype eller gå;
  • skal vi gå eller ta buss?
  • gå til fots;
  • gå på tå;
  • gå på hendene;
  • gå på ski;
  • kome gåande;
  • det gjekk nokon i døra;
  • gå forbi nokon;
  • gå av seg skoa;
  • gå ein beinveg;
  • gå ein tur;
  • gå seg ein tur;
  • gå to steg fram;
  • gå ærend;
  • gå vakt
 2. brukt for å seie at ei handling eller ein tilstand varer ved
  Døme
  • gå lenge med influensa;
  • problemet går att i alle land;
  • gå og drive;
  • gå og vente;
  • gå og hangle;
  • gå og vone;
  • gå i sitt tjuande år;
  • gå på jakt;
  • gå på loffen;
  • gå på friing;
  • gå på skule;
  • gå i lære
 3. pleie å bruke
  Døme
  • eg går alltid med hatt
 4. med særleg vekt på byrjinga, utgangspunktet eller målet
  Døme
  • gå feil;
  • gå konkurs;
  • gå fallitt;
  • gå av bussen;
  • kome og gå som ein vil;
  • gå ut;
  • gå heim;
  • gå til sides;
  • gå i land;
  • gå om bord;
  • gå sin veg;
  • ho har alt gått;
  • ho er alt gått;
  • skal vi gå å bade?
  • gå i grava;
  • gå i krigen;
  • gå i selskap;
  • gå på kino;
  • gå til sjøs;
  • gå til sengs;
  • gå til ro;
  • gå frå hus og heim;
  • gå ut på byen;
  • la oss gå
 5. med ting, sak, tilhøve som subjekt, og med grunntyding flytte seg eller bli flytta;
  røre seg, fare;
  utvikle seg, endrast
  Døme
  • bilen går fort;
  • vogna går på skjener;
  • skuffa går lett;
  • båten går for fulle segl;
  • det går fisk i elva;
  • det gjekk så det spruta;
  • hjulet går rundt;
  • klokka går for fort;
  • klokka går på 12;
  • det gjekk kaldt nedover ryggen;
  • det går straumar i vatnet;
  • gå tilbake;
  • gå attende
 6. med ting, sak, tilhøve som subjekt og med særleg vekt på byrjing, utgangspunkt eller mål
  Døme
  • brøda går for tjue kr stykket;
  • varene går unna;
  • gå av mote;
  • huset gjekk opp i røyk;
  • gå tapt;
  • det gjekk hol på sokkane;
  • gå i stykke;
  • gå i knas;
  • gå sund;
  • det har gått prestisje i saka;
  • det har gått ròte i treet;
  • gå i lås;
  • sola går opp;
  • sola går ned;
  • døra gjekk opp;
  • vasen gjekk i golvet;
  • avisa går i trykken;
  • aksla gjekk or led;
  • kvar går turen?
  • skipet går på England;
  • elva går over breiddene;
  • la gå!
  • la ankeret gå!
  • toget går snart
 7. bli borte;
  Døme
  • lyset har gått
 8. øydeleggjast, ryke (4)
  Døme
  • lyspæra har gått;
  • det gjekk nokre sidebein
 9. om tid: lide (2
  Døme
  • det går mot vår;
  • tida går;
  • dagane går med leik og moro
 10. strekkje seg, liggje, vere
  Døme
  • vegen går gjennom dalen;
  • elva går i svingar;
  • det går ein raud tråd gjennom forteljinga
 11. Døme
  • det gjekk eit fælt uvêr over bygda;
  • det er ein farang som går
 12. Døme
  • det går gjetord om ho;
  • det går rykte om han
 13. lykkast, vere mogleg
  Døme
  • det skal gå!
  • dette går ikkje
 14. utvikle seg i ei viss lei
  Døme
  • alt går meg imot;
  • det går bra med han;
  • det går dårleg for han;
  • det går ille for han;
  • det går smått med han;
  • alt går sin gang
 15. vere i rørsle, i verksemd;
  Døme
  • motoren går;
  • uret går;
  • kjeften går;
  • praten går;
  • pusten går;
  • sjøen går høg
 16. Døme
  • dette går for å vere stor kunst;
  • gå for det same;
  • gå ut på eitt;
  • det får gå for denne gongen;
  • setelen går ikkje lenger;
  • kvitteringa går som garanti
 17. Døme
  • vatnet går opp til midja;
  • boka går fram til 1900
 18. Døme
  • det går fem eple på eitt kilo;
  • det går 10 l i bytta
 19. Døme
  • ølet går
 20. bli vist (for tida)
  Døme
  • går det noko på kino?
 21. ha som grunntone
  Døme
  • songen går i moll;
  • melodien går i C-dur
 22. følgje same mønster som
  Døme
  • verbet ‘slite’ går som ‘bite’

Faste uttrykk

 • den går ikkje!
  historia, orsakinga blir ikkje godteken
 • gå an
  vere mogleg, akseptabel eller tillaten
  • det må gå an å be om ein verdig debatt
 • gå att
  • vise seg etter døden
   • historier om døde som går att
  • vise seg på nytt (fleire gonger);
   stadig dukke opp
   • ei formulering som går att i mange avtalar
 • gå av med sigeren
  vinne
 • gå av seg
  utvikle seg; hende, bere til
 • gå av stabelen
  • bli sjøsett
  • gå føre seg, bli skipa til
 • gå av
  • bli avfyrt;
   smelle
   • skotet gjekk av
  • dele seg;
   brotne
   • staven gjekk av på midten
  • slutte (i stillinga) etter nådd aldersgrense
 • gå bort
  • verte borte;
   forsvinne
   • flekken gjekk bort
  • døy
   • han gjekk bort etter kort tids sjukdom
  • vitje andre
 • gå fløyten
  gå tapt;
  ikkje bli av
  • pengane gjekk fløyten
 • gå for det
  omkome, krepere
 • gå for langt
  gå for vidt;
  overdrive
  • nei, no går det for langt!
 • gå for presten
  gå til konfirmantundervisning
 • gå for seg
  hende, bere til
 • gå for vidt
  overdrive
 • gå fram av
  vere tydeleg frå (samanhengen)
 • gå framover
  ha framgang
 • gå fram
  gjere (noko) (slik eller slik)
 • gå fri
  sleppe straff;
  sleppe unna
 • gå frå konsepta
  miste fatninga
 • gå frå kvarandre
  skiljast
 • gå frå vitet
  miste forstanden;
  bli galen
 • gå frå
  slutte å følgje eller etterleve
  • gå frå ei avtale
 • gå føre seg
  hende, skje
  • undervisninga går føre seg i klasserommet;
  • samlinga vil gå føre seg utandørs;
  • debatten har gått føre seg i fleire månader
 • gå i seg sjølv
  granske (skyld og liknande hos) seg sjølv
 • gå i stå
  stoppe opp
 • gå i vasken
  ikkje bli noko av
  • turen gjekk i vasken
 • gå igjen
  • vise seg på nytt (fleire gonger);
   stadig dukke opp
  • vise seg etter døden
 • gå imot
  • gå til åtak på eller forsvare seg
   • gå imot fienden
  • kjempe mot;
   motarbeide
   • gå imot eit framlegg
 • gå inn for
  vere talsmann for, stø; satse på, leggje vinn på (noko)
 • gå inn på
  • ta (nærmare) for seg
  • samtykkje i
 • gå inn under
  bli rekna som ein del av eller vere omfatta av
 • gå inn
  • om blad, avis: slutte å kome ut
  • om tips, spådom: bli oppfylt, lykkast
 • gå med på
  samtykkje i;
  vedgå (noko)
 • gå med
  • bli brukt av forsyningar, råvarer o.l.
   • det gjekk med 50 brød
  • (om person) stryke med;
   døy
 • gå ned
  minke
 • gå om
  handle om;
  dreie seg om
  • gjer greie for løysinga, elles minnest vi ikkje kva det går om
 • gå opp for
  (brått) bli klart, tydeleg for
  • det gjekk eit lys opp for han
 • gå opp i opp
  om to eller fleire ting: vege kvarandre opp, jamne (seg) ut
 • gå opp i
  i matematikk: få eit heilt tal som kvotient når ein deler eit tal på eit mindre tal
  • 3 går opp i 9
 • gå opp
  • auke, stige
   • talet på smitta gjekk opp
  • gi full løysing
   • reknestykket gjekk opp;
   • kabalen gjekk opp
  • rakne
   • gå opp i saumane
  • smelte, tine
   • vatna går opp;
   • isen går opp
 • gå over til
  skifte side, ta til å bruke
 • gå over
  ta slutt, gje seg
 • gå på
  • ta fatt
   • huset fortener nokon som kan gå på med nytt mot
  • gjelde
   • krtikken går på person, ikkje sak
  • få som resultat
   • gå på tap
  • vere avhengig av, nytte
   • gå på stoff;
   • gå på medikament
 • gå rundt
  kantre, velte, tippe over
 • gå saman
  • ha følgje
  • høve saman;
   harmonere
   • fargane går ikkje saman
 • gå seg bort
  gå seg vill
 • gå seg fast
  gå til ein korkje kan kome fram eller attende
 • gå seg vill
  rote seg bort;
  forville seg
 • gå tilbake
  • minke i storleik eller kvalitet;
   verte mindre eller dårlegare
   • partiet gjekk tilbake i oppslutnad
  • falle attende til tidlegare tilstand
   • gå tilbake på eit løfte;
   • gå tilbake på krav
  • vende attende til ein stad eller ein tilstand
   • vi gjekk tilbake til bilen
 • gå til
  • setje i verk;
   kome i gang med
   • gå til åtak;
   • gå til verket;
   • gå til streik;
   • gå til nedlegging
  • bere til, skje;
   ha seg
   • han fortel om korleis det gjekk til då bygda fekk traktor;
   • korleis gjekk det til at det blei nybygg?
  • (om person) døy
 • gå under
  søkke; øydeleggjast
 • gå ut frå
  byggje på, rekne med (noko)
  • gå ut frå at alt er rett
 • gå ut med
  gjere offentleg kjend
  • gå ut med ein bodskap
 • gå ut mot
  kritisere (nokon) sterkt
 • gå ut over
  råke (nokon), verke på, få følgjer for
 • gå ut på
  dreie seg om, handle om, vere om, gjelde
 • gå åt
  krepere, miste livet
 • ha noko å gå på
  ha romsleg (med tid, midlar, krefter)
 • ikkje gå an
  • ikkje la seg gjere
  • ikkje søme seg
 • kva går det av deg?
  korleis er det du ber deg åt?
 • la gå
  • ikkje hindre;
   gi lov til
   • dei let han gå
  • det får så vere
   • men lat gå, det kunne vere moro å prøve
 • noko som går
  sjukdom som mange får samstundes
  • det er noko som går
 • som ein står og går
  slik ein nettopp da er kledd; ubudd
 • så gjekk vi da
  la oss gå