Artikkelside

Bokmålsordboka

holde

verb
Bøyingstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å holdeholderholdthar holdthold!
Bøyingstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hunkjønn
intetkjønnbestemt formflertall
holdt + substantivholdt + substantivden/det holdte + substantivholdte + substantivholdende

Opphav

norrønt halda

Betydning og bruk

 1. ha tak i eller grep rundt
  Eksempel
  • holde kjæresten i hånden;
  • han holdt barnet i armene;
  • hold i denne planken for meg;
  • hold fast!
  • holde seg fast i rekkverket
 2. få noe eller noen til å bli på en viss plass;
  ha fysisk makt over;
  hindre i å utfolde seg fritt
  Eksempel
  • holde hesten;
  • tre politifolk holdt arrestanten;
  • de holdt ham tilbake;
  • holde barna inne på grunn av forkjølelse;
  • holde troppene samlet;
  • holde noe innenfor rimelige grenser;
  • de prøvde å holde henne fra å begynne å røyke;
  • holde seg borte fra alkohol;
  • hun blir ofte holdt utenfor fellesskapet;
  • holde pusten;
  • han holdt gråten tilbake;
  • holde nervene i sjakk;
  • vi må prøve å holde ugresset nede;
  • hold munn!
 3. la innta en bestemt stilling;
  ha i en viss stilling;
  Eksempel
  • tre bjelker holder taket;
  • holde fram hånden;
  • holde arket opp mot lyset;
  • holde hendene på ryggen;
  • holde seg for ørene;
  • holde seg flytende
 4. være på et bestemt sted;
  ikke vike av fra eller komme ut av;
  bevege seg eller styre i en bestemt retning
  Eksempel
  • holde seg hjemme;
  • holde senga;
  • holde seg i bakgrunnen;
  • holde seg langs land;
  • holde til høyre for den høyeste toppen;
  • holde retningen;
  • holde takten;
  • hun holder til i Paris;
  • de holder følge med meg
 5. bevare i samme tilstand eller stilling;
  fremdeles ha, ikke miste;
  være uforandret;
  Eksempel
  • fienden greide å holde byen;
  • holde stillingen;
  • holde varmen;
  • vi skal nok holde liv i ham;
  • holde seg på beina;
  • holde seg i form;
  • de gode tidene holdt seg;
  • melka holder seg dårlig i varmen;
  • holde ved like;
  • holde humøret oppe
 6. rette seg etter;
  stå ved;
  Eksempel
  • holde fartsgrensen;
  • holde seg til loven;
  • holde det en lover;
  • de holdt ord
 7. ha eller nå opp i
  Eksempel
  • vannet holder 19 °C;
  • konjakken holder 40 % alkohol;
  • holde mål
 8. tåle uten å gå i stykker eller gi etter;
  stå imot trykk og påkjenning
  Eksempel
  • det var rart at redskapen holdt;
  • isen holdt ikke;
  • budsjettet holder ikke
 9. ha i tjeneste eller til rådighet;
  Eksempel
  • holde hushjelp;
  • holde hest
 10. abonnere på
  Eksempel
  • holde en avis
 11. drive på med;
  Eksempel
  • de holder konsert på fredag;
  • holde andakt;
  • holde vakt;
  • kan du holde utkikk etter dem?
  • hold dem under oppsyn!
  • holde orden på rommet;
  • holde fred;
  • holde rede på noe;
  • holde åpent hus på 50-årsdagen;
  • holde leven
 12. regne for;
  Eksempel
  • holde seg for god til noe;
  • jeg holder deg for å være en dyktig kar;
  • det holder jeg for lite trolig

Faste uttrykk

 • holde an
  stoppe
 • holde av
  • være glad i;
   sette pris på
   • jeg holder av ham
  • reservere
   • vi har holdt av fem billetter
 • holde fast ved
  være tro mot
 • holde fra hverandre
  holde atskilt;
  skjelne mellom flere
  • det er umulig å holde alle elevene fra hverandre
 • holde fram
 • holde hardt
  være vanskelig;
  lykkes bare så vidt
  • det skal holde hardt å bli ferdig før fristen
 • holde igjen
  • hindre en bevegelse framover;
   bremse en utvikling
   • regjeringen tar ansvar for å holde igjen på pengebruken
  • ikke slippe fra seg
   • holde igjen løsningen til siste kapittel i boka;
   • pakken ble holdt igjen i tollen
 • holde inne med
  stanse talestrømmen;
  tie
  • hun holdt inne med hva hun egentlig mente
 • holde med
  være tilhenger av;
  være enig med
  • holde med Brann
 • holde noen med noe
  forsyne;
  forsørge
  • det koster å holde barna med klær og utstyr;
  • de holder seg med mat selv;
  • kan du holde meg med selskap?
 • holde opp
  slutte
  • det har holdt opp å regne
 • holde på med
  være opptatt med;
  være i gang med
  • hun holdt på med mobilen hele dagen;
  • jeg holder på med å lage middag;
  • hva holder du på med?
 • holde på
  • ikke gi seg;
   fortsette med
   • de får nå bare holde på
  • være i ferd med
   • en pasient holdt på å dø
  • ikke ville gi slipp på;
   ta vare på
   • de holder på standpunktet sitt;
   • de holder på arbeidsfolkene sine
  • satse (1)
   • holde på feil hest
 • holde sammen
  støtte og hjelpe hverandre;
  vise samhold
 • holde seg godt
  se ungdommelig ut
 • holde seg inne med
  sørge for å være god venn med
  • det er best å holde seg inne med sjefen
 • holde seg til
  ty til;
  stole på;
  ikke vike fra
  • de holder seg til hverandre;
  • hun holdt seg til Arbeiderpartiet;
  • holde seg til fakta i saken
 • holde unna for
  holde på avstand;
  stå imot
  • hun holdt unna for konkurrenten på oppløpssiden
 • holde ut
  tåle eller orke;
  ikke gi tapt
  • situasjonen er ikke til å holde ut