Avansert søk

Eitt treff

Bokmålsordboka 23 oppslagsord

tenkning

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

 1. oftest i sammensetninger: det å tenke, tenkemåte
  Eksempel
  • ønsketenkning
 2. filosofisk tankegods, filosofi

rasjonalisme

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

 1. filosofisk retning som hevder at fornuft og tenkning er den grunnleggende kilden til kunnskap og erkjennelse;
  til forskjell fra empirisme
 2. teologisk retning, særlig på 1700-tallet, som prøvde å forklare religion rasjonelt

oppøve

verb

Betydning og bruk

øve opp;
utvikle ved stadig øving
Eksempel
 • oppøve evnen til kritisk tenkning;
 • være tilstrekkelig oppøvd

instrumentell

adjektiv

Betydning og bruk

 1. som gjelder instrumenter
 2. som tjener som et middel eller redskap
  Eksempel
  • instrumentell kunnskap;
  • instrumentell tenkning

logikk

substantiv hankjønn

Opphav

fra gresk , av logos ‘ord, tanke, fornuft’

Betydning og bruk

 1. gren av filosofien som studerer prinsippene for følgeriktig tenkning
  Eksempel
  • studere logikk
 2. (evne til) klar, følgeriktig tankegang
  Eksempel
  • det er en brist i logikken;
  • hvor er logikken?
 3. regelbundet sammenheng
  Eksempel
  • naturens indre logikk

Faste uttrykk

 • formal logikk
  del av logikken som ligger nær matematikken og som undersøker en argumentasjons gyldighet med utgangspunkt i den rent formale forbindelsen mellom leddene i argumentasjonen, for eksempel mellom premisser og konklusjon

livsfilosofi

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

 1. filosofi som gjelder menneskelivet
 2. personlig livssyn som bygger på egne erfaringer og egen tenkning

kontemplasjon

substantiv hankjønn

Opphav

fra latin , av contemplari ‘betrakte’

Betydning og bruk

dyp tenkning;
(filosofisk) grubling;
Eksempel
 • tid for kontemplasjon og meditasjon

intelligens

substantiv hankjønn

Opphav

gjennom tysk og fransk; fra latin intelligentia

Betydning og bruk

evne til logisk tenkning;
forstand
Eksempel
 • ha høy intelligens;
 • tegn på lav intelligens

Faste uttrykk

 • emosjonell intelligens
  evne til å forstå egne og andres følelser
 • kunstig intelligens
  datamaskiners evne til å etterligne handlinger en forbinder med mennesker, for eksempel evne til å resonnere, lære og korrige seg selv
 • sosial intelligens
  evne til å omgås andre mennesker

vanetenking, vanetenkning

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

tenkning i tradisjonelle baner
Eksempel
 • utenrikspolitisk vanetenking

utvikle

verb

Opphav

etter tysk auswickeln og entwickeln, etter fransk développer og; latin evolvere

Betydning og bruk

 1. danne, frambringe, la oppstå
  Eksempel
  • utvikle nye bærsorter, nye produkter;
  • filosofene utvikler ulike teorier
  • refleksivt:
   • det utviklet seg sopp i kjelleren
 2. endre, gradvis omdanne, modne
  Eksempel
  • utvikle kroppen ved, gjennom trening;
  • utvikle evnen til kritisk tenkning;
  • utvikle maskinen til noe nær det fullkomne;
  • pattedyra har utviklet seg fra laverestående former;
  • barnet utviklet seg raskt;
  • krisen kan utvikle seg til krig
  • som adjektiv i presens partisipp:
   • et utviklende miljøgunstig, stimulerende for ens utvikling;
   • det er utviklende å reise
  • som adjektiv i perfektum partisipp:
   • et tidlig utviklet barnmodent, velutviklet;
   • ha mangelfullt utviklede sjelsevner;
   • en høyt utviklet kultur, teknikk
 3. legge fram, gjøre rede for, forklare
  Eksempel
  • historikeren utvikler revolusjonens årsaker gjennom tre svære bind