Avansert søk

30 treff

Bokmålsordboka 6 oppslagsord

grev 1

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt gref; beslektet med grave (2

Betydning og bruk

 1. redskap til å hakke eller grave med
  Eksempel
  • ta grevet fatt og begynne å grave
 2. hakeformet del fremst på hestesko
 3. nesevis person;
  jamfør nesegrev (2)

grev 2

substantiv ubøyelig

Opphav

samme opprinnelse som greve

Betydning og bruk

tittel for greve foran navnet
Eksempel
 • grev Wedel Jarlsberg

grevskaft

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

skaft på et grev (1, 1)

pappenheimer

substantiv hankjønn

Opphav

tysk egentlig soldat under grev Pappenheim i trettiårskrigen, ‘trofast tilhenger’

Faste uttrykk

 • kjenne sine pappenheimere
  i uttrykket
  kjenne sine folk og vite hva en kan vente av dem

zeppeliner

substantiv hankjønn

Uttale

seppeliˊner

Opphav

etter den tyske oppfinneren grev Ferdinand von Zeppelin

Betydning og bruk

stivt, styrbart luftskip

skarpskodd

adjektiv

Betydning og bruk

 1. om hest: som er godt skodd (med kvasse grev (1, 2) og brodder)
 2. vel utstyrt med kunnskaper og argumenter
  Eksempel
  • en skarpskodd polemiker

Nynorskordboka 24 oppslagsord

grev 1

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt gref; samanheng med grave (2

Tyding og bruk

 1. reiskap til å grave og hakke med
  Døme
  • ta opp poteter med grev
 2. hakeforma del fremst på hestesko
 3. nasevis person;
  jamfør nasegrev (2)

grev 2

substantiv ubøyeleg

Opphav

same opphav som greve

Tyding og bruk

tittel for greve føre namnet
Døme
 • grev Wedel Jarlsberg

grave 2

grava

verb

Opphav

norrønt grafa

Tyding og bruk

 1. lage fordjuping i jorda;
  hakke, spa, bryte opp
  Døme
  • grave i jorda med spade;
  • han grev i jorda med hendene;
  • dei grov ei grøft;
  • det vart grave kjellar;
  • grisen er fæl til å rote og grave
 2. få tak i ved å grave (2, 1)
  Døme
  • grave gull
 3. Døme
  • grave inn namn i ringen
 4. leite, undersøkje, få fram
  Døme
  • grave og spørje;
  • grave i sakene til andre;
  • grave seg i nasen
 5. verkje, gnage, nage (psykisk)
  Døme
  • det er noko som grev han
 6. Døme
  • kråka grev
 7. lage til fisk med å gni han inn med ei særskild krydderblanding og leggje han i press
  Døme
  • grave laks, makrell og sild
  • brukt som adjektiv
   • graven laks med sennepssaus

Faste uttrykk

 • den som grev ei grav for andre, fell sjølv i henne
  den som planlegg å skade andre, risikerer å bli offer for desse planane sjølv
 • grave fram
  • bruke spade for å få fram noko
   • grave fram ein stein
  • finne ved å undersøkje nøye
   • grave fram nye moment i saka
 • grave i hop
  sanke saman
  • dei grov i hop pengar
 • grave ned
  lage hol i jorda, leggje noko ned i holet og dekkje med jord
  • grave ned kablar
 • grave opp
  • fjerne jord og ta opp det ein finn
   • grave opp poteter
  • trengje ned i og løfte opp jordlag eller liknande
   • potetopptakaren grev opp jorda
 • grave seg ned
  • lage eit holrom som ein kan søkje ly i
   • grave seg ned i snøen
  • i overført tyding: bli svært oppteken av
   • grave seg ned i stoffet
 • grave si eiga grav
  sjølv vere årsak til at ein mislykkast
 • grave til seg
  kare til seg
  • her gjeld det å grave til seg, utan tanke på andre
 • grave ut
  • få fram frå jord eller anna som dekkjer
   • Osebergskipet vart grave ut i 1904
  • lage fordjuping, grøft eller liknande ved å fjerne jord
   • grave ut tomta;
   • elva grev ut jorda

tordivel

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt torðýfill; av torð ‘møk, gjødsel’ og truleg vífill ‘bille’, av di dei grev seg ned i dyremøk

Tyding og bruk

bille (1) i familien Geotrupidae med stor, rund og mørk kropp

moldvarp

substantiv hankjønn

Opphav

frå lågtysk; jamfør verpe (2 i eldre tyding ‘kaste’

Tyding og bruk

 1. insektetande pattedyr i familien Talpidae som lever i gangar det grev i jorda
 2. i overført tyding: person som driv hemmeleg, lyssky verksemd
  Døme
  • gruppa var infiltrert av ein moldvarp

meitemakk, meitemark

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

leddmakk i familien Lumbricidae som grev gangar i jorda ved å ete seg gjennom ho

jordekorn, jordikorn

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

dyr av fleire arter i ekornfamilien som for det meste held til i jorda og grev holer, lever i Nord-Amerika og Sibir

grave ut

Tyding og bruk

Sjå: grave
 1. få fram frå jord eller anna som dekkjer
  Døme
  • Osebergskipet vart grave ut i 1904
 2. lage fordjuping, grøft eller liknande ved å fjerne jord
  Døme
  • grave ut tomta;
  • elva grev ut jorda

grave opp

Tyding og bruk

Sjå: grave
 1. fjerne jord og ta opp det ein finn
  Døme
  • grave opp poteter
 2. trengje ned i og løfte opp jordlag eller liknande
  Døme
  • potetopptakaren grev opp jorda

gravrust

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

rust (2, 1) som grev seg inn i jern og lagar groper