Avansert søk

13 treff

Bokmålsordboka 6 oppslagsord

Am

symbol

Betydning og bruk

symbol for grunnstoffet americium

americium

substantiv intetkjønn

Uttale

ameriˊkium

Opphav

fra nylatin; etter navnet America

Betydning og bruk

radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 95;
kjemisk symbol Am

amcar

substantiv hankjønn

Uttale

amˊkar

Opphav

kortform av engelsk American car

Betydning og bruk

bil fra USA, ofte med et USA-amerikansk særpreg;
Eksempel
  • ha amcar som hobby;
  • kjøre i en rosa amcar

chili con carne

substantiv hankjønn

Uttale

(t)sjiˊli kån karˊne; (t)sjilˊli kån karˊne

Opphav

fra am.-sp-

Betydning og bruk

gryterett med blant annet chili, oksekjøtt og bønner

stiftamtmann

substantiv hankjønn

Uttale

også -amˊtmann

Betydning og bruk

amtmann i hovedamt (stiftamt)

amplitudemodulering

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

i teknikk: metode til å endre amplituden på en bærebølge i takt med lydsvingninger;
forkorting AM

Nynorskordboka 7 oppslagsord

Am

symbol

Tyding og bruk

symbol for grunnstoffet americium

amcar

substantiv hankjønn

Uttale

amˊkar

Opphav

kortform av engelsk American car

Tyding og bruk

bil frå USA, ofte med eit USA-amerikansk særmerke;
Døme
  • ha amcar som hobby;
  • køyre i ein rosa amcar

chili con carne

substantiv hankjønn

Uttale

(t)sjiˊli kån karˊne; (t)sjilˊli kån karˊne

Opphav

frå am.-sp.

Tyding og bruk

gryterett med mellom anna chili, oksekjøt og bønner

preambel

substantiv hankjønn eller inkjekjønn

Uttale

utt pre-amˊbel

Opphav

av latin pre- og ambulare ‘gå’; jamfør pre- eigenleg ‘som kjem først’

Tyding og bruk

innleiing til ein traktat eller liknande

cha-cha-cha

substantiv hankjønn

Uttale

tsjatˊsjatsja

Opphav

frå am.-sp. lydord

Tyding og bruk

(musikk til) latinamerikansk selskapsdans i firedelt takt

amplitudemodulering

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

i teknikk: metode til å endre styrken på amplituden på ein berebølgje i takt med lydsvingingane;
forkorting AM

americium

substantiv inkjekjønn

Uttale

ameriˊkium

Opphav

frå nylatin; etter namnet America

Tyding og bruk

radioaktivt grunnstoff (1) med atomnummer 95;
kjemisk symbol Am