Avansert søk

2 treff

Bokmålsordboka 1 oppslagsord

-tor

substantiv hankjønn

Opphav

fra latin; samme opphav som -or , med -t fra perfektum partisipp av det verbet som avledningen tar utgangspunkt i

Betydning og bruk

i betegnelse for handlende person, apparat, instrument;

Nynorskordboka 1 oppslagsord

-tor

substantiv hankjønn

Opphav

frå latin eigenleg same opphav som -or, med -t- frå perfektum partisipp av det verbet som substantivet er avleidd av

Tyding og bruk

brukt i nemningar for handlande personar, apparat, instrument og liknande; til dømes i organisator, triumfator, akkumulator, separator og regulator