Artikkelside

Nynorskordboka

-tor

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -tor-toren-torar-torane

Opphav

frå latin eigenleg same opphav som -or, med -t- frå perfektum partisipp av det verbet som substantivet er avleidd av

Tyding og bruk

brukt i nemningar for handlande personar, apparat, instrument og liknande; til dømes i organisator, triumfator, akkumulator, separator og regulator