Artikkelside

Nynorskordboka

verk 2

substantiv inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
eit verkverketverkverka

Opphav

norrønt verk, samanheng med virke; vyrke (1 og yrke (2

Tyding og bruk

 1. (det å gjennomføre eit) arbeid;
  Døme
  • setje i verk ein plan, eit tiltak;
  • gå (hardt, varsamt) til verks;
  • leggje siste hand på verketfullføre;
  • setje krona på verket
 2. resultat eller verknad av eit arbeid
  Døme
  • ein manns verk;
  • samla verk av Uppdal;
  • grottene er naturens eige verk
 3. industrianlegg;
  anlegg som leverer noko, til dømes vatn, elektrisk kraft
  Døme
  • aluminiumsverk;
  • jernverk;
  • kraftverk;
  • vassverk;
  • Løkken Verk
 4. maskineri, drivgreie, mekanisme
  Døme
  • teljeverk;
  • treskjeverk;
  • urverk
 5. offentleg institusjon som utfører tekniske og/eller praktiske samfunnsoppgåver;
  Døme
  • postverk;
  • televerk
 6. Døme
  • reisverk;
  • rekkverk
 7. vare som er laga av naturprodukt
  Døme
  • pelsverk
 8. noko som dannar eit (dekorativt) mønster (4)
  Døme
  • flettverk
 9. brei, heilskapleg framstilling;
  Døme
  • avtaleverk;
  • bladverk;
  • bøyingsverk;
  • diktverk;
  • formelverk;
  • leseverk

Faste uttrykk

 • skri til verket
  ta til med noko;
  byrje
  • dei skreid til verket med sag, kniv og navar