Artikkelside

Nynorskordboka

lagmannsrett

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein lagmannsrettlagmannsrettenlagmannsrettarlagmannsrettane

Opphav

jamfør rett (2

Tyding og bruk

domstol som dømer i andre instans (1) i sivile saker og straffesaker;
til skilnad frå tingrett og høgsterett
Døme
  • Frostating lagmannsrett