Artikkelside

Nynorskordboka

grad 1

substantiv hankjønn eller hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
kjønneintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
hankjønnein gradgradengradargradane
hokjønnei gradgradagradergradene

Opphav

av latin gradus ‘steg, trinn’

Tyding og bruk

 1. steg på ein konkret eller abstrakt skala;
  Døme
  • landet har stor grad av sjølvforsyning;
  • ulike grader av straff;
  • grada av stønad kan variere;
  • i den grad ein kan kalle dette venskap
 2. rang, nivå av utvikling
  Døme
  • akademisk grad;
  • embetseksamen av lågare grad
 3. i språkvitskap: nemning for formene positiv, komparativ og superlativ av eit adjektiv (eller adverb)
  Døme
  • norske adjektiv blir bøygde i grad (fin – finare – finast) og genus
 4. i matematikk: potens (2)
  Døme
  • ei likning av første, andre eller tredje grad har den ukjende i første, andre eller tredje potens
 5. eining for vinkelmål som svarer til ¹⁄₉₀ av ein rett vinkel, ¹⁄₃₆₀ av ein sirkel;
  jamfør gon
  Døme
  • ein vinkel på 60 grader;
  • eit vinkelmål på 60°
 6. eining for inndeling i meridianar og parallellsirklar
  Døme
  • på 67 grader nordleg breidd;
  • 70° nord
 7. eining for temperatur
  Døme
  • vatn koker ved 100 grader celsius (100 °C);
  • det er 25 grader ute

Faste uttrykk

 • forhøyr av tredje grad
  forhøyr under tortur
 • gå gradene
  avansere steg for steg (i eit yrke eller liknande)
 • i/til ei viss grad
  til dels, litt
  • i ei viss grad kan ein seie det
 • stige i gradene
  rykkje opp;
  avansere
 • så til dei grader
  brukt forsterkande;
  særs, veldig, i høg grad
  • konserten innfridde så til dei grader;
  • ho var så til dei grader misunneleg