Artikkelside

Nynorskordboka

fred

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein fredfredenfredarfredane

Opphav

norrønt friðr

Tyding og bruk

 1. tilstand utan krig
  Døme
  • i krig og fred;
  • det er fred i området;
  • det rår fred i området;
  • arbeid for fred i verda
 2. slutt på ein krig;
  Døme
  • freden i 1945;
  • gjere fred;
  • slutte fred;
  • freden i Versailles
 3. særleg i eldre tid: lovfesta tryggleik, rettstrygd, grid
 4. godt forhold, semje, harmoni
  Døme
  • leve i fred og semje med nokon;
  • halde fred med grannen;
  • eit fredens menneske;
  • eit fredsens menneske
 5. tilstand utan uroing;
  Døme
  • ha fred til å gjere noko;
  • få arbeide i fred;
  • ete i fred;
  • få gå i fred;
  • sitje i fred og ro;
  • her er ikkje levande fred å få for bråk
 6. opphøgd, fullkomen ro;
  mild stemning
  Døme
  • det kviler fred over grenda
 7. indre ro og harmoni
  Døme
  • fred i hjartet;
  • fred i hugen;
  • fred i sjela;
  • ikkje ha fred på seg
 8. harmoni med Gud;
  Døme
  • ha fred med Gud;
  • få Guds fred;
  • Herren gjeve deg fred
 9. brukt i ynske, helsing og velsigning
  Døme
  • Guds fred!
  • Guds fred i huset!
  • fred vere med deg!
  • fred med deg!
  • far bort i fred!
  • far i fred!
  • lyse fred over nokon

Faste uttrykk

 • ane fred og ingen fare
  tru seg trygg
 • halde fred
  vere stille, ikkje krangle
  • hald fred!