Artikkelside

Bokmålsordboka

lagmannsrett

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en lagmannsrettlagmannsrettenlagmannsretterlagmannsrettene

Opphav

jamfør rett (2

Betydning og bruk

domstol som dømmer i andre instans (1) i sivile saker og straffesaker;
til forskjell fra tingrett og høyesterett
Eksempel
  • Eidsivating lagmannsrett