Artikkelside

Nynorskordboka

-ning 3

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -ning-ningen-ningar-ningane

Opphav

jamfør -ning (1

Tyding og bruk

  1. suffiks i substantiv laga av verb;
    i ord som skapning og smurning
  2. suffiks i substantiv laga av adjektiv, til dømes i karakteriserande personnemningar;
    i ord som galning
  3. suffiks brukt i personnemningar;
  4. suffiks brukt i innbyggjarnamn;
    i ord som frogning, nesning og totning