Enkelt søk |

2 treff. Ytterligere søkeforslag tilgjengelige

Bokmålsordboka 1 oppslagsord

mindre

adjektiv

Opphav

norrønt minni, komparativ av liten; jamfør minst

Betydning og bruk

 1. ikke så stor (som)
  Eksempel
  • han er mindre enn jeg;
  • har du et nummer mindre?
 2. om barn: yngre
  Eksempel
  • hun passet de mindre søsknene
 3. heller liten i omfang eller størrelse
  Eksempel
  • en mindre pengesum;
  • en mindre by
 4. færre
  Eksempel
  • mindre enn ti elever
 5. brukt som adverb: i svakere grad;
  ikke så mye (som)
  Eksempel
  • bli mindre og mindre interessert;
  • dess mer en strever, dess mindre tilfreds blir en
 6. brukt som substantiv: ganske liten mengde
  Eksempel
  • vi har mindre å gjøre enn før;
  • en kan bli sint for mindre

Faste uttrykk

 • ikke desto mindre
  til tross for det
 • mer eller mindre
  i varierende grad;
  nokså
  • mer eller mindre tilfeldig;
  • han er mer eller mindre gal
 • mindre kan ikke gjøre det
  såpass må til
  • han stiller opp i mørk dress, mindre kan ikke gjøre det

Nynorskordboka 1 oppslagsord

mindre

adjektiv

Opphav

norrønt minni; komparativ av liten

Tyding og bruk

 1. ikkje så stor (som)
  Døme
  • han er mindre enn eg;
  • denne buksa er eit nummer mindre
 2. om barn: yngre
  Døme
  • ho passa dei mindra syskena
 3. nokså liten i omfang eller storleik
  Døme
  • ein mindre sørlandsby;
  • ein mindre pengesum
 4. færre
  Døme
  • mindre enn ti elevar
 5. brukt som adverb: i svakare grad;
  ikkje så mykje (som)
  Døme
  • vi har mindre å gjere enn før;
  • bli mindre og mindre interessert;
  • maten var mindre god;
  • dess mindre vi kjøper, dess mindre kastar vi
 6. brukt som substantiv: ganske lita mengd
  Døme
  • ein kan bli arg for mindre

Faste uttrykk

 • ikkje desto mindre
  trass i det
 • meir eller mindre
  i varierande grad;
  nokså
  • meir eller mindre tilfeldig
 • mindre kan ikkje gjere det
  det er nok;
  det greier seg
  • det var sølv denne gongen, mindre kan ikkje gjere det

Fant du ordet du lette etter?