Enkelt søk |

2 treff. Ytterlegare søkjeforslag tilgjengelege

Bokmålsordboka 1 oppslagsord

gud

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt goð, guð

Betydning og bruk

 1. overnaturlig vesen som har makt over naturen og menneskene (og som blir æret og tilbedt)
  Eksempel
  • Olympens guder;
  • romerske guder;
  • de norrøne gudene
 2. (brukt som egennavn) i monoteistiske religioner, særlig kristendommen: allmektig skaper som rår over verden og menneskene;
  personliggjort åndelig kraft som mennesker ber til
  Eksempel
  • tro på Gud;
  • be til Gud;
  • takke og prise Gud;
  • i Guds navn;
  • Guds rike er nær;
  • troen på Jesus som Guds sønn;
  • Gud skapte himmelen og jorden;
  • lære at alle mennesker er Guds barn
 3. brukt i utrop og andre mer eller mindre faste uttrykk
  Eksempel
  • gud hjelpe meg;
  • å gud, som du skremte meg;
  • du gode gud for en bok;
  • det er et guds under at ingen ble skadet;
  • det var en guds lykke at det ikke gikk verre

Faste uttrykk

 • av Guds nåde
  usedvanlig begavet;
  gudbenådet
  • en sanger av Guds nåde
 • det skal/må gudene vite
  det aner jeg ikke
 • et syn for guder
  noe som er svært vakkert eller veldig morsomt å se
 • for guds skyld
  framfor alt;
  for all del
  • vask for guds skyld hendene godt;
  • du må for guds skyld ikke si noe
 • gud bedre
  • brukt i utrop
   • gud bedre oss for et vær;
   • gud bedre for en artist hun er
  • sant å si;
   oppriktig talt
   • det får en da gud bedre finne ut av selv
 • Gud nåde
  brukt som trussel: måtte Gud vise nåde (til den som våger det nevnte)
  • Gud nåde den som kritiserer presidenten
 • gud og hvermann
  absolutt alle;
  alle og enhver
  • dette er ikke musikk for gud og hvermann
 • gud vet
  det er ikke godt å si;
  ingen kan vite
  • for første gang på gud vet hvor mange år
 • gudene vet
  det er ikke godt å si;
  ingen kan vite
  • gudene vet hva han kan finne på

Nynorskordboka 1 oppslagsord

gud

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt goð, guð

Tyding og bruk

 1. overnaturleg skapning som har makt over naturen og menneska (og som blir æra og dyrka)
  Døme
  • greske gudar;
  • dyrke framande gudar;
  • bli æra som ein gud
 2. (brukt som særnamn) i monoteistiske religionar, særleg kristendomen: allmektig skapar som rår over verda og menneska;
  personleggjord åndeleg kraft som menneske ber til
  Døme
  • tru på Gud;
  • be til Gud;
  • takke Gud;
  • Gud vere lova;
  • Herren vår Gud;
  • forkynne Guds rike;
  • trua på Jesus som Guds son;
  • misbruke Guds namn;
  • lære at alle menneske er Guds barn
 3. brukt i utrop og andre meir eller mindre faste seiemåtar
  Døme
  • gud hjelpe meg;
  • gode gud for eit vêr;
  • gud, så redd eg vart;
  • det er eit guds under at det gjekk godt;
  • det var ei guds lykke at ikkje fleire liv gjekk tapt

Faste uttrykk

 • av Guds nåde
  som er svært evnerik
  • ein kunstnar av Guds nåde
 • det skal/må gudane vite
  det anar eg ikkje
 • eit syn for gudar
  noko som er svært vakkert eller umåteleg morosamt å sjå
 • for guds skuld
  framfor alt;
  for all del
  • sei for guds skuld ikkje noko
 • gud betre
  • brukt i utrop
   • gud betre oss for eit vêr;
   • gud betre for ei herleg tid
  • sant å seie;
   ærleg talt
   • det er nok slik fatt, gud betre
 • Gud nåde
  brukt som trugsel: måtte Gud vise nåde (til den som vågar det nemnde)
  • Gud nåde deg om du kjem for seint!
 • gud og kvarmann
  absolutt alle
  • han skrytte av det til gud og kvarmann
 • gud veit
  det er ikkje godt å seie;
  ingen kan vite
  • gud veit kvar han er no
 • gudane veit
  det er ikkje godt å seie;
  ingen kan vite
  • gudane veit korleis det gjekk til

Fann du ordet du leita etter?