Artikkelside

Nynorskordboka

gud

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein gudgudengudargudane

Opphav

norrønt goð, guð

Tyding og bruk

 1. overnaturleg skapning som har makt over naturen og menneska (og som blir æra og dyrka)
  Døme
  • greske gudar;
  • dyrke framande gudar;
  • bli æra som ein gud
 2. (brukt som særnamn) i monoteistiske religionar, særleg kristendomen: allmektig skapar som rår over verda og menneska;
  personleggjord åndeleg kraft som menneske ber til
  Døme
  • tru på Gud;
  • be til Gud;
  • takke Gud;
  • Gud vere lova;
  • Herren vår Gud;
  • forkynne Guds rike;
  • trua på Jesus som Guds son;
  • misbruke Guds namn;
  • lære at alle menneske er Guds barn
 3. brukt i utrop og andre meir eller mindre faste seiemåtar
  Døme
  • gud hjelpe meg;
  • gode gud for eit vêr;
  • gud, så redd eg vart;
  • det er eit guds under at det gjekk godt;
  • det var ei guds lykke at ikkje fleire liv gjekk tapt

Faste uttrykk

 • av Guds nåde
  som er svært evnerik
  • ein kunstnar av Guds nåde
 • det skal/må gudane vite
  det anar eg ikkje
 • eit syn for gudar
  noko som er svært vakkert eller umåteleg morosamt å sjå
 • for guds skuld
  framfor alt;
  for all del
  • sei for guds skuld ikkje noko
 • gud betre
  • brukt i utrop
   • gud betre oss for eit vêr;
   • gud betre for ei herleg tid
  • sant å seie;
   ærleg talt
   • det er nok slik fatt, gud betre
 • Gud nåde
  brukt som trugsel: måtte Gud vise nåde (til den som vågar det nemnde)
  • Gud nåde deg om du kjem for seint!
 • gud og kvarmann
  absolutt alle
  • han skrytte av det til gud og kvarmann
 • gud veit
  det er ikkje godt å seie;
  ingen kan vite
  • gud veit kvar han er no
 • gudane veit
  det er ikkje godt å seie;
  ingen kan vite
  • gudane veit korleis det gjekk til