Avansert søk

644 treff

Bokmålsordboka 339 oppslagsord

norsk 1

substantiv hankjønn eller intetkjønn

Opphav

av norsk (2

Betydning og bruk

språk i den vestnordiske språkgruppa hovedsakelig brukt i Norge
Eksempel
 • skrive god norsk;
 • ha problemer med norsken på skolen
 • brukt i nøytrum:
  • snakke et godt norsk

norsk 2

adjektiv

Opphav

av mellomnorsk nornskr; av norrøn og -sk

Betydning og bruk

som gjelder eller skriver seg fra eller er karakteristisk for Norge og nordmenn
Eksempel
 • et norsk produkt;
 • det norske flagget

norske 2

verb

Betydning og bruk

gjøre mer norsk;
Eksempel
 • norske på språket

norskkurs

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

kurs der en lærer å snakke og skrive norsk

realisme

substantiv hankjønn

Opphav

av latin realis; jamfør real (3

Betydning og bruk

 1. holdning som tar utgangspunkt i faktiske forhold
  Eksempel
  • vise en nøktern realisme;
  • virksomheten er preget av realisme og fornuft
 2. kunstretning som krever en naturtro og nøktern gjengivelse av virkeligheten;
  jamfør nyrealisme
  Eksempel
  • etter romantikken i norsk litteratur fulgte realismen
 3. i filosofi: oppfatning som bygger på at virkeligheten eksisterer uavhenging av forestillingene våre

Faste uttrykk

 • magisk realisme
  retning innen latinamerikansk etterkrigslitteratur der grensene mellom fantasi og virkelighet blir opphevet

film

substantiv hankjønn

Opphav

fra engelsk ‘hinne’

Betydning og bruk

 1. fortellende eller beskrivende verk sammensatt av en serie bilder som gir illusjon av bevegelse, vanligvis med lyd
  Eksempel
  • spille inn en film;
  • filmen går på Sentrum kino;
  • en film av Fellini;
  • sånt skjer bare på film
 2. Eksempel
  • film og teater;
  • norsk film;
  • filmens historie;
  • han vet mye om film
 3. remse av lysømfintlig materiale til opptak av bilder
  Eksempel
  • framkalle en film;
  • skifte film
 4. Eksempel
  • en beskyttende film

Faste uttrykk

 • gå til filmen
  bli filmarbeider, særlig filmskuespiller
 • sakte film

pund

substantiv intetkjønn

Opphav

norrønt pund; av latin pondus ‘vekt’

Betydning og bruk

 1. eldre norsk vektenhet, særlig brukt om skålpund
 2. myntenhet i Storbritannia og flere andre land
  Eksempel
  • 1 pund = 100 pence i Storbritannia;
  • 1 pund = 100 pjaster i Egypt, Sudan, Libanon og Syria

Faste uttrykk

 • forvalte sitt pund
  • bruke de evnene og midlene en har, best mulig
   • fotballaget har forvaltet sitt pund godt
  • forvalte midler en er betrodd
   • arvingen hadde forvaltet sitt pund på en god måte

ridderost

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

norsk halvfast ost av kumelk

kulturarv

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

arv (4) av materielle og åndelige kulturverdier fra tidligere tider
Eksempel
 • folkeviser og stedsnavn hører med til norsk kulturarv

riksdaler

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

eldre dansk og norsk sølvmynt

Nynorskordboka 305 oppslagsord

norsk 1

substantiv hankjønn eller inkjekjønn

Opphav

av norsk (2

Tyding og bruk

språk i den vestnordiske språkgruppa hovudsakleg brukt i Noreg
Døme
 • snakke norsk;
 • skrive god norsk;
 • boka er omsett til norsk;
 • norsken hans er bra
 • brukt i nøytrum:
  • snakke eit godt norsk

norsk 2

adjektiv

Opphav

av mellomnorsk nornskr; av norrøn og -sk

Tyding og bruk

som gjeld eller skriv seg frå eller er særmerkt for Noreg og nordmenn
Døme
 • eit norsk produkt;
 • det norske flagget

norske 2

norska

verb

Tyding og bruk

gjere (meir) norsk;
Døme
 • norske opp;
 • norske på språket

norskkurs

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

kurs der ein lærer å snakke og skrive norsk

realisme

substantiv hankjønn

Opphav

av latin realis; jamfør real (3

Tyding og bruk

 1. haldning som tek utgangspunkt i faktiske tilhøve
  Døme
  • syne ein nøktern realisme;
  • forventinga om økonomisk vekst er det lite realisme i
 2. kunstretning som legg hovudvekta på ei naturtru og nøktern attgjeving av røyndomen;
  jamfør nyrealisme
  Døme
  • etter romantikken i norsk litteratur kom realismen
 3. i filosofi: oppfatning som byggjer på at røynda eksisterer uavhengig av førestillingane våre

Faste uttrykk

 • magisk realisme
  retning innan latinamerikansk etterkrigslitteratur der grensene mellom fantasi og røyndom blir oppheva

film

substantiv hankjønn

Opphav

frå engelsk ‘hinne’

Tyding og bruk

 1. forteljande eller skildrande verk sett saman av ei rekkje bilete som gjev illusjon av rørsle, vanlegvis med lyd
  Døme
  • spele inn film;
  • hendinga finst på film;
  • det skjer berre på film
 2. Døme
  • interessa for norsk film er aukande
 3. remse av lysvart materiale for opptak av bilete
  Døme
  • setje inn film i kameraet;
  • framkalle filmen

Faste uttrykk

 • gå til filmen
  bli filmarbeidar, særleg filmskodespelar
 • sakte film
  • film som er spela inn i sakte tempo;
   jamfør slow motion (1)
  • det at noko går føre seg i sakte tempo;
   jamfør slow motion (2)
   • alt rundt henne skjedde i sakte film

pund

substantiv inkjekjønn

Opphav

norrønt pund; av latin pondus ‘vekt’

Tyding og bruk

 1. eldre norsk vekteining, særleg nytta om skålpund
 2. mynteining i Storbritannia og fleire andre land
  Døme
  • engelske pund;
  • i Storbritannia er 1 pund = 100 pence;
  • i Egypt, Sudan, Libanon og Syria er 1 pund = 100 pjaster

Faste uttrykk

 • forvalte sitt pund
  • bruke dei evnene og midlane ein har, best mogleg
   • fotballaget har forvalta sitt pund godt
  • forvalte midlar ein har fått ansvaret for
   • arvingen hadde forvalta pundet sitt på ein god måte

toar

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

 1. talteiknet 2
 2. noko(n) som har nummeret eller verdien to (til dømes trikk, buss, konkurransedeltakar, del av blink, spelkort, skulekarakter)
  Døme
  • reise med toaren heim;
  • skyte ein toar;
  • ha toaren i spar;
  • få ein toar i norskkarakteren to
  • i idrett: andremann
   • bli toar;
   • den evige toaren
 3. kapproingsbåt med to roarar (og to årer)

påle 1

substantiv hankjønn

Opphav

norrønt páll; jamfør latin palus ‘påle’

Tyding og bruk

stolpe, staur, stokk (som er driven ned i grunnen)
Døme
 • huset stod på pålar

Faste uttrykk

 • stå som ein påle
  stå støtt;
  vere påliteleg og sikker
  • han står som ein påle i norsk kunsthistorie

stå som ein påle

Tyding og bruk

stå støtt;
vere påliteleg og sikker;
Sjå: påle
Døme
 • han står som ein påle i norsk kunsthistorie