Avansert søk

11 treff

Bokmålsordboka 4 oppslagsord

grunnmur

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

mur som en bygning står på
Eksempel
 • støpe grunnmuren

grunnstein

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

 1. (første) stein i grunnmur
  Eksempel
  • Kongen la ned grunnsteinen for det nye operahuset
 2. i overført betydning: grunnvoll
  Eksempel
  • språket er en av grunnsteinene i kulturen og samfunnet

grunnsteinsnedleggelse

substantiv hankjønn

grunnsteinsnedlegging

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

seremoniell nedleggelse av den første steinen i en grunnmur

saling

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Opphav

fra nederlandsk; eller lavtysk

Betydning og bruk

 1. ramme rundt skjøt på seilskipsmast som tjener som feste for vantene videre oppover
 2. hvert av de stativer som en strekker snorer mellom for å vite hvor de utstukne hjørnene ligger under arbeid med tomt og grunnmur

Nynorskordboka 7 oppslagsord

grunnmur

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

mur som ein bygning står på
Døme
 • støype grunnmuren til huset

grunnsteinsnedlegging

substantiv hokjønn

Tyding og bruk

seremoniell nedlegging av den første steinen i ein grunnmur

grunnstein

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

 1. (første) stein i grunnmur
  Døme
  • leggje ned grunnsteinen til bygget
 2. i overført tyding: grunnvoll
  Døme
  • grunnsteinen i laget

bygningsdel

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

einskilddel som saman med andre delar utgjer ein bygning
Døme
 • grunnmur, vegger og tak er bygningsdelar

tymte 2

tymta

verb

Opphav

av tomt

Tyding og bruk

lage grunnmur (til);
Døme
 • halde på og tymte;
 • tymte eit hus

svillmur

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

underlag av stein;

saling

substantiv hokjønn

Opphav

frå nederlandsk

Tyding og bruk

 1. ramme rundt skøyt på seglskipsmast som tener til feste for vanta vidare oppover
 2. kvar av dei stativa som ein strekkjer snorer mellom for å vite kvar dei utstukne hjørna ligg i arbeid med tomt og grunnmur