Artikkelside

Nynorskordboka

blenkje, blenke

blenkja, blenka

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å blenkaå blenkeblenkerblenktehar blenktblenk!
å blenkjaå blenkjeblenkjer
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
blenkt + substantivblenkt + substantivden/det blenkte + substantivblenkte + substantivblenkande
blenkjande

Opphav

av blank

Tyding og bruk

Døme
  • sjå stjerna som blenkjer;
  • det blenkte i krystall