Artikkelside

Nynorskordboka

arbeid

substantiv inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
eit arbeidarbeidetarbeidarbeida

Opphav

av lågtysk arbe(i)t ‘strev’

Tyding og bruk

 1. verksemd som fører til eit visst mål eller resultat
  Døme
  • arbeid og fritid;
  • vere i arbeid;
  • ha inntektsgjevande arbeid;
  • leggje arbeid i noko;
  • krevje mykje arbeid;
  • ha noko under arbeid;
  • gjere godt arbeid;
  • få arbeidet unna;
  • setje folk i arbeid;
  • arbeid i heimen;
  • arbeidet gjekk lettare etter kvart
 2. fast, lønt verksemd;
  Døme
  • ha fast arbeid;
  • gå på arbeid;
  • vere utan arbeid;
  • ha folk i arbeid
 3. resultat, produkt av arbeid (1)
  Døme
  • dei skriftlege arbeida til elevane;
  • det siste arbeidet hans er det beste
 4. i fysikk: energioverføring ved at ei kraft verkar på ein gjenstand