Artikkelside

Nynorskordboka

flekterande språk

Tyding og bruk

språk der ordet for eit omgrep har skiftande former alt etter den funksjonen ordet har i den språklege samanhengen;
til skilnad frå agglutinerande språk;
Sjå: flektere