Artikkelside

Bokmålsordboka

arbeid

substantiv intetkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
et arbeidarbeidetarbeidarbeiderarbeidaarbeidene

Opphav

av lavtysk arbe(i)t ‘strev’

Betydning og bruk

 1. virksomhet som fører til et visst mål eller resultat
  Eksempel
  • arbeid og fritid;
  • være i arbeid;
  • ha inntektsgivende arbeid;
  • legge arbeid i noe;
  • kreve mye arbeid;
  • ha noe under arbeid;
  • gjøre godt arbeid;
  • arbeidet unna;
  • sette folk i arbeid;
  • arbeid i hjemmet;
  • arbeidet går raskt framover
 2. fast, lønnet virksomhet;
  Eksempel
  • ha fast arbeid;
  • gå på arbeid;
  • være uten arbeid;
  • ha folk i arbeid
 3. resultat, produkt av et arbeid (1)
  Eksempel
  • elevenes skriftlige arbeider;
  • det siste arbeidet hans er det beste
 4. i fysikk: energioverføring ved at en kraft virker på en gjenstand