Artikkelside

Bokmålsordboka

føydalisme

substantiv hankjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
en føydalismeføydalismenføydalismerføydalismene

Betydning og bruk

  1. særlig i middelalderen: samfunnssystem med sterk lagdeling der kongen som øverste lensherre gav jord i len (1) til vasaller 1;
  2. politisk system der makten ligger hos en elite (2) som ofte har arvet sin posisjon
    Eksempel
    • man ser ofte spor av føydalisme i utviklingsland