Avansert søk

Eitt treff

Bokmålsordboka 85 oppslagsord

leddsetning

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

setning som fungerer som ledd i en annen setning;
jamfør helsetning

Faste uttrykk

 • adjektivisk leddsetning
  leddsetning som fungerer som et adjektiv
 • adverbial leddsetning
  leddsetning som fungerer som et adverbial (1
 • nominal/substantivisk leddsetning
  leddsetning som fungerer som et nominal (1

oversetning

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

 1. i filosofi: den av de to forutsetningene i en syllogisme som inneholder hovedbegrepet
 2. i grammatikk: setning som en leddsetning direkte er en del av (som setningsledd eller del av et setningsledd);
  jamfør helsetning

så vidt 1

subjunksjon

Betydning og bruk

innleder en leddsetning som uttrykker vilkår;
etter det
Eksempel
 • så vidt jeg vet, kommer han i morgen

mens 2

subjunksjon

Opphav

samme opprinnelse som norrønt meðan ‘med det at’; opprinnelig med (2

Betydning og bruk

 1. innleder en leddsetning som uttrykker at noe skjer samtidig;
  på den tid, samtidig som;
  så lenge som
  Eksempel
  • mens du har ligget på sofaen, har jeg vasket opp
 2. innleder en leddsetning som uttrykker en (mer eller mindre skarp) motsetning
  Eksempel
  • den ene mannen kjente han, mens han ikke hadde truffet de to andre;
  • han er lys, mens hun er mørk;
  • hun liker å sy, mens søsteren foretrekker å lese

hvorfor

adverb

Betydning og bruk

 1. av hvilken årsak
  Eksempel
  • hvorfor gjorde du det?
 2. innleder en leddsetning
  Eksempel
  • han spør hvorfor hun gjorde det;
  • jeg spurte hvorfor han ikke kom

adjektivisk leddsetning

Betydning og bruk

leddsetning som fungerer som et adjektiv;

nominal/substantivisk leddsetning

Betydning og bruk

leddsetning som fungerer som et nominal (1;

adverbial leddsetning

Betydning og bruk

leddsetning som fungerer som et adverbial (1;

innrømmelsessetning

substantiv hankjønn eller hunkjønn

Betydning og bruk

leddsetning der en innrømmer at det fins visse omstendigheter som taler mot det som blir sagt i hovedsetningen
Eksempel
 • ‘selv om det regner’ er en innrømmelsessetning i hovedsetningen ‘selv om det regner, drar vi på tur’

siden 1, sia

subjunksjon

Betydning og bruk

 1. innleder en leddsetning som uttrykker at noe skjer etter et tidspunkt;
  i tiden etter at
  Eksempel
  • jeg har kjent henne siden vi var fem år gamle;
  • siden han giftet seg, har jeg ikke sett ham
 2. innleder en leddsetning som uttrykker årsak;
  fordi, på grunn av at
  Eksempel
  • siden vi ikke har penger, blir vi hjemme i sommer;
  • siden det var så godt vær, spiste vi ute