Artikkelside

Bokmålsordboka

nominal 1

substantiv intetkjønn
Bøyingstabell for dette substantivet
entallflertall
ubestemt formbestemt formubestemt formbestemt form
et nominalnominaletnominalnominalernominalanominalene

Opphav

av nominal (2

Betydning og bruk

i grammatikk: fellesbetegnelse for setningsleddene subjekt, objekt og predikativ