Avansert søk

39 treff

Bokmålsordboka 22 oppslagsord

PR

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

forkorting for public relations
Eksempel
 • VM-arrangementet var god PR for landet;
 • drive PR

PR-jippo

substantiv hankjønn eller intetkjønn

Opphav

av PR og jippo

Betydning og bruk

påfunn eller arrangement som skal gi oppmerksomhet om en sak;
Eksempel
 • utspillet ble avfeid som et PR-jippo

public relations

substantiv ubøyelig

Uttale

pøbˊlik rileiˊsjens

Opphav

fra engelsk

Betydning og bruk

et firmas eller en institusjons arbeid for å orientere offentligheten om sin virksomhet;
publikumskontakt, kundekontakt, reklame;
forkortet PR

PR-stunt

substantiv intetkjønn

Opphav

av PR og stunt

Betydning og bruk

oppsiktsvekkende påfunn for å skape oppmerksomhet om en sak eller reklamere for noe

publisitet

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

offentlig oppmerksomhet;
omtale, blest, reklame, PR
Eksempel
 • saken fikk stor publisitet

PR-kåt

adjektiv

Opphav

av PR og kåt

Betydning og bruk

som liker offentlig omtale, særlig i mediene
Eksempel
 • en PR-kåt politiker

per

preposisjon

Opphav

fra latin ‘gjennom, over, for’

Betydning og bruk

 1. med, ved hjelp av, gjennom;
  forkortet pr.
  Eksempel
  • sende pakken per båt;
  • sende noe per ekspress;
  • få melding per telefon
 2. for hver;
  forkortet pr.
  Eksempel
  • kr 50 per person;
  • kr 160 per time
 3. i samsvar med;
  forkortet pr.
  Eksempel
  • per definisjon
 4. på et bestemt tidspunkt;
  forkortet pr.
  Eksempel
  • per 1. mars
 5. i eldre bokføring: brukt foran debitors navn eller foran postene på kreditorsiden;
  forkortet pr.;
  motsatt an (2)

Faste uttrykk

 • per omgående
  straks

all

determinativ kvantor

Opphav

norrønt allr

Betydning og bruk

 1. hel, uten unntak;
  i fullt omfang
  Eksempel
  • bruke all fritiden sin på idrett;
  • få alt høyet i hus;
  • få med alle foreldrene;
  • det er tydelig for all verden;
  • spise opp all maten;
  • i all framtid;
  • i all evighet;
  • all slags folk;
  • han forstod ikke alt de sa;
  • hun har vært konservativ all sin tid;
  • i alle fall
 2. i (altfor) stor mengde
  Eksempel
  • være lei av alt bråket;
  • hvorfor alt dette oppstyret?
  • la oss slippe all denne sytinga
 3. størst mulig, største
  Eksempel
  • med all mulig velvilje;
  • i all hast;
  • det er all grunn til bekymring
 4. hva som helst;
  enhver form for
  Eksempel
  • all mat er ikke like god;
  • alle ting fikk større betydning;
  • alt håp er ute;
  • det går over all forstand
 5. hver eneste;
  hver og en
  Eksempel
  • ikke alle dager er like;
  • alle mann på dekk!
  • slik har det vært gjort i alle år;
  • det er på alle måter et godt tilbud;
  • se en sak fra alle sider
  • brukt som substantiv:
   • alle og enhver;
   • alles øyne hvilte på henne;
   • alle må registrere seg
 6. brukt som substantiv i nøytrum entall: allting (2;
  det hele;
  det eneste
  Eksempel
  • alt er ikke sagt i denne saken;
  • alt var bedre før;
  • ikke for alt i verden!
  • alt vel!
  • alt i orden;
  • alt eller ingenting;
  • det rareste av alt;
  • være med på alt som er gøy;
  • musikken betyr alt for ham;
  • det var alt for i dag;
  • alt som var igjen
 7. brukt foran relativsetning: så mye som
  Eksempel
  • vi sprang alt det vi orket;
  • de gjorde alt de kunne

Faste uttrykk

 • all PR er god PR
  all (offentlig) oppmerksomhet er bra
 • all sin dag
  all sin tid;
  hele livet
  • hun hadde stelt med kyr all sin dag
 • all ting
  det hele;
  alt mulig;
  jamfør allting (2
  • han styrer med all ting her;
  • all ting ble bedre etterpå;
  • da kan all ting skje
 • alle sammen
  mest om personer: alle (av et visst antall)
  • alle sammen møtte opp;
  • kjære alle sammen!
 • alle var der
  bestemte (kjente) personer som en venter skal være til stede ved en begivenhet, møtte opp
 • alt annet enn
  slett ikke
  • hun var alt annet enn blid
 • alt etter
  i samsvar med;
  avhengig av
  • alt etter forholdene;
  • det er alt etter som en tar det
 • alt i alt
  i det store og hele;
  til sammen
  • alt i alt kan vi være godt fornøyd;
  • alt i alt var det en fortjent seier
 • alt mellom himmel og jord
  alt mulig
 • alt sammen
  det hele;
  det som skal regnes med
  • du får alt sammen for 100 kroner
 • alt som kan krype og gå
  alle mennesker en kan tenke seg (i et bestemt område, ved en bestemt hendelse)
 • feie all tvil til side
  overbevise alle
 • framfor alt
  mer enn noe annet;
  først og fremst
 • i all enkelhet
  på en enkel måte;
  uten noe ekstra
 • i all korthet
  helt kort (sagt)
  • planen går i all korthet ut på følgende:…
 • i alle måter
  på alle vis
  • ha det godt i alle måter
 • i alt
  til sammen;
  totalt
  • utgiftene kom på 10 000 kroner i alt
 • når alt kommer til alt
  etter at alt er sagt og gjort
 • over all forventning
  svært bra
 • over alle hauger
  langt borte;
  langt av sted
 • på alle fire
  på kne og hender
  • krabbe på alle fire
 • til all lykke
  som vel var;
  heldigvis
  • til all lykke ble ingen alvorlig skadet
 • til alt hell
  heldigvis
  • til alt hell kom ingen til skade i kollisjonen
 • én for alle og alle for én
  slik at hver enkelt har fullt ansvar
 • én gang for alle
  slik at en ikke behøver å gjenta det
  • nå har jeg sagt det én gang for alle;
  • betale én gang for alle

heller 2

adverb

Opphav

norrønt heldr

Betydning og bruk

 1. brukt som komparativ (1 til gjerne: med større lyst;
  jamfør helst (1)
  Eksempel
  • jeg vil heller spasere enn å kjøre det lille stykket;
  • jeg liker ikke øl, jeg tar heller vann;
  • heller dø enn leve i ufrihet
 2. med større grunn;
  Eksempel
  • nei, så får vi heller finne på noe annet;
  • vi går heller dit;
  • det var heller lyst enn mørkt
 3. Eksempel
  • det ble heller sent;
  • det var heller kaldt;
  • påstanden var heller tvilsom
 4. ved nekting: på samme måten, like lite
  Eksempel
  • jeg vil ikke dit. Nei, ikke jeg heller;
  • kan du ikke lese heller?
  • sønnen er heller ikke noe geni;
  • vi fikk det vi hadde krav på, men heller ikke mer
 5. Eksempel
  • det er da ikke så ille heller

Faste uttrykk

 • ei heller
  heller ikke
  • dette er ikke politisk spill, ei heller er det et PR-stunt
 • faen heller
  brukt for å forsterke svar eller uttalelse
  • nei, faen heller!
  • faen heller, jeg gidder ikke dette!
 • jo før, jo heller
  så snart som mulig

løpende

adjektiv

Opphav

av løpe

Betydning og bruk

 1. som løper
  Eksempel
  • bilen passerte en løpende kvinne
  • brukt som adverb:
   • hunden kom løpende
 2. som foregår kontinuerlig;
  som stadig kommer igjen
  Eksempel
  • løpende utgifter;
  • det var løpende dialog mellom partene;
  • de var i løpende kontakt med myndighetene
  • brukt som adverb
   • holde noen løpende orientert
 3. som utgjør én målbar enhet av en viss utstrekning eller lengde
  Eksempel
  • betale pr. løpende meter;
  • få en godtgjørelse pr. løpende kilometer

Faste uttrykk

 • på løpende bånd
  som går i ett uten avbrytelse;
  fortløpende
  • meldingene kom på løpende bånd

Nynorskordboka 17 oppslagsord

PR

substantiv hankjønn

Uttale

peˋær

Opphav

forkorting for engelsk public relations

Tyding og bruk

Døme
 • drive PR;
 • verdfull, personleg PR

PR-jippo

substantiv hankjønn eller inkjekjønn

Opphav

av PR og jippo

Tyding og bruk

påfunn eller arrangement som skal gje merksemd om ei sak;
Døme
 • feiringa var planlagd som eit gigantisk PR-jippo

public relations

substantiv hankjønn

Uttale

pøbˊlik rileiˊsjens

Opphav

frå engelsk

Tyding og bruk

arbeid som ein institusjon eller eit firma gjer for å informere om verksemda si;
publikumskontakt, kundekontakt, reklame;
forkorta PR

PR-stunt

substantiv inkjekjønn

Opphav

av PR og stunt

Tyding og bruk

oppsiktsvekkjande påfunn for å skape merksemd om ei sak eller reklamere for noko

publisitet

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

offentleg merksemd;
omtale, blest, reklame, PR
Døme
 • boka fekk stor publisitet

PR-kåt

adjektiv

Opphav

av PR og kåt

Tyding og bruk

som liker offentleg omtale, særleg i media
Døme
 • PR-kåte kjendisar

all

determinativ kvantor

Opphav

norrønt allr

Tyding og bruk

 1. heil, utan unntak;
  i fullt omfang
  Døme
  • bruke all fritida til idrett;
  • få alt høyet i hus;
  • få med alle foreldra;
  • det er tydeleg for all verda;
  • ete opp all maten;
  • i all framtid;
  • all slags folk;
  • han forstod ikkje alt dei sa;
  • ho har vore konservativ i all si tid
 2. i (altfor) stor mengd
  Døme
  • vere lei av alt bråket;
  • kvifor alt dette oppstyret?
  • lat oss sleppe all denne sytinga
 3. størst mogleg, største
  Døme
  • med all mogleg velvilje;
  • i all hast;
  • det er all grunn til å nekte
 4. kva som helst;
  kvar einaste form for
  Døme
  • all mat er ikkje like god;
  • alle tingallting;
  • all von er ute;
  • det går over all forstand;
  • over all forventing
 5. kvar einaste;
  kvar og ein
  Døme
  • ein gong for alle;
  • ikkje alle dagar er like;
  • alle mann på dekk!
  • slik har det vore gjort i alle år;
  • det er eit godt tilbod på alle måtar;
  • sjå ei sak frå alle sider
  • brukt som substantiv
   • alle må registrere seg;
   • alle var der
 6. Døme
  • dagen er all
 7. brukt som substantiv i nøytrum eintal: allting (2;
  det heile;
  det einaste
  Døme
  • alt er ikkje sagt i denne saka;
  • alt var betre før;
  • ikkje for alt i verda!
  • alt vel!
  • alt i orden;
  • alt eller ingenting;
  • det raraste av alt;
  • vere med på alt som er gøy;
  • fotballen er alt for henne;
  • det var alt for i dag;
  • alt som var igjen
  • kollektivt om folk
   • alt som kan krype og gå
 8. brukt framfor relativsetning: så mykje som
  Døme
  • vi sprang alt det vi orka;
  • dei gjorde alt dei kunne

Faste uttrykk

 • all igjennom
  heilt ut;
  heilt igjennom
  • bli kald all igjennom
 • all PR er god PR
  all (offentleg) merksemd er bra
 • all sin dag
  all si tid;
  heile livet
  • han var stokk konservativ all sin dag
 • all ting
  det heile;
  alt mogleg; jamfør allting (2
  • han styrer med all ting her;
  • all ting vart slik som dei ønskte seg;
  • da kan all ting skje
 • alle saman
  mest om personar: alle (av eit visst tal);
  dei som er rekna med
  • dei kom, alle saman;
  • kjære alle saman!
 • alle slag
  så mange eller fleire sortar enn ventande;
  all slags
  • alle slag varer å sjå på
 • alt anna enn
  slett ikkje
  • oppgåvene var alt anna enn lette
 • alt i alt
  i det store og heile;
  til saman
  • alt i alt kan vi vere godt nøgde;
  • alt i alt var det ein fortent siger
 • alt mellom himmel og jord
  alt mogleg
 • alt saman
  det heile;
  det som skal reknast med
  • du får alt saman for 100 kroner
 • alt som kan krype og gå
  alle menneske ein kan tenkje seg (i eit bestemt område, ved ei bestemt hending)
 • feie all tvil til side
  overtyde alle
 • framfor alt
  meir enn noko anna;
  først og fremst
 • i all æve
  for alltid
 • i alle måtar
  på alle vis
  • ein staut kar i alle måtar
 • i alt
  til saman;
  totalt
  • utgiftene kom på 10 000 kroner i alt
 • når alt kjem til alt
  etter at alt er sagt og gjort
 • over alle haugar
  langt borte;
  langt av stad
 • på alle fire
  på kne og hender
  • krype på alle fire
 • til all lykke
  som vel var;
  heldigvis
  • til all lykke vart ingen skadde
 • til alt hell
  heldigvis
  • til alt hell kom dei uskadde frå ulykka
 • éin for alle og alle for éin
  slik at kvar enkelt har fullt ansvar
 • éin gong for alle
  slik at ein ikkje treng ta det opp att meir
  • seie det éin gong for alle;
  • betale éin gong for alle

per

preposisjon

Opphav

frå latin ‘gjennom, over, for’

Tyding og bruk

 1. med, med hjelp av, gjennom;
  forkorta pr.
  Døme
  • sende pakkene per båt;
  • sende noko per ekspress;
  • få melding per telefon;
  • selje per kontant
 2. for kvar;
  forkorta pr.
  Døme
  • kr 50 per person;
  • kr 140 per time
 3. i samsvar med;
  forkorta pr.
  Døme
  • per definisjon
 4. på eit visst tidspunkt;
  forkorta pr.
  Døme
  • per 1. mars
 5. i eldre bokføring: brukt føre namnet til debitor eller føre postane på kreditsida;
  forkorta pr.;
  motsett an (2)

Faste uttrykk

 • per omgåande
  straks

all PR er god PR

Tyding og bruk

all (offentleg) merksemd er bra;
Sjå: all, PR

kasse

substantiv hankjønn eller hokjønn

Opphav

gjennom tysk, frå italiensk; av latin capsa, samanheng med capere ‘ta, romme’

Tyding og bruk

 1. (oftast firkanta) behaldar av tre, metall, plast eller liknande av varierande storleik;
  stor øskje
  Døme
  • ei kasse øl;
  • dei pakka bøkene i kasser
 2. noko som minner om formen av ei kasse
  Døme
  • bilen er ei gammal kasse;
  • bydelen er berre store kasser av betong
 3. noko som omgjev eller beskytter noko
 4. rom eller stad for inn- og utbetalingar i butikk, bank, kontor eller liknande
  Døme
  • sitje i kassa
 5. forråd av pengar;
  kassaapparat, pengeskrin
  Døme
  • ho tel opp kassa;
  • dei stal av kassa
 6. middel eller fond for medlemene i ein institusjon eller til samfunnsføremål

Faste uttrykk

 • ebbe i kassa
  lite pengar;
  pengemangel
  • det er ebbe i kassa, så det var ikkje pengar til røyk
 • per/pr. kasse
  • som har penger
  • som føler seg i form;
   som er i orden
   • ho kjenner seg ikkje per kasse i dag;
   • uttalen er ikkje heil per kasse;
   • ho er alltid per kasse når det gjeld mote
 • spytte i kassa
  gje økonomisk støtte;
  betale
  • fleire investorar spytta i kassa for å sikre det lokale museet