Avansert søk

48 treff

Bokmålsordboka 23 oppslagsord

ID, id 4

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

 1. forkorting for identitet og identifikasjon
  Eksempel
  • har vi en sikker ID på ham?
 2. bevis på identitet
  Eksempel
  • du må vise ID for å slippe inn

haploid

adjektiv

Uttale

haplo-iˊd

Opphav

av gresk haploos ‘enkel’ og -id

Betydning og bruk

om celle eller organisme: som bare har ett sett kromosomer;
til forskjell fra diploid

metalloid

substantiv intetkjønn

Uttale

metalo-iˊd

Opphav

jamfør -id (2

Betydning og bruk

 1. eldre betegnelse for ikke-metall
 2. eldre betegnelse for halvmetall

polaroid

adjektiv

Uttale

polaro-iˊd

Opphav

av varemerke; jamfør polarisere og -id (2

Betydning og bruk

som er bygd opp av krystaller som er orientert samme vei og dermed polariserer lysstråler
Eksempel
 • polaroide solbriller

offerdag

substantiv hankjønn

Betydning og bruk

dag med ofring (1)
Eksempel
 • offerdagen under feiringen av id al-adha

-oid 2

adjektiv

Uttale

-o-iˊd

Opphav

samme opprinnelse som -id (2

Betydning og bruk

lignende;

aneroidbarometer

substantiv intetkjønn

Uttale

aneroiˊdbarometer

Opphav

gjennom fransk; fra gresk , av a-, neron ‘vann’, og -id

Betydning og bruk

barometer som måler lufttrykket ved å registrere forandringer i en elastisk, lufttom kapsel

nitrid

substantiv intetkjønn

Opphav

jamfør -id (1

Betydning og bruk

forbindelse av nitrogen og andre grunnstoffer, særlig metall

idest

verb

Opphav

av id (1

Betydning og bruk

Eksempel
 • han idest ikke gjøre det

ID-tyveri, ID-tjuveri, id-tyveri, id-tjuveri

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

tyveri av en annen persons identitet (3) for eksempel gjennom å stjele ID-papirer eller passord
Eksempel
 • hun ble utsatt for ID-tyveri på nettet

Nynorskordboka 25 oppslagsord

ID, id 4

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

 1. forkorting for identitet og identifikasjon
  Døme
  • har vi ein sikker ID på han?
 2. bevis på identitet
  Døme
  • du må vise ID for å sleppe inn

haploid

adjektiv

Uttale

haplo-iˊd

Opphav

av gresk haploos ‘enkel’ og -id

Tyding og bruk

om celle eller organisme: som har berre eitt sett kromosom;
til skilnad frå diploid

metalloid

substantiv inkjekjønn

Uttale

metalo-iˊd

Opphav

jamfør -id (2

Tyding og bruk

 1. eldre nemning for ikkje-metall
 2. eldre nemning for halvmetall

polaroid

adjektiv

Uttale

polaro-iˊd

Opphav

av varemerke; jamfør polarisere og -id (2

Tyding og bruk

som er bygd opp av krystallar som er orienterte same veg og dermed polariserer lysstrålar
Døme
 • polaroide solbriller

-oid 2

adjektiv

Uttale

-o-iˊd

Opphav

same opphav som -id (2

Tyding og bruk

liknande;
i ord som diploid, haploid og paranoid

offerdag

substantiv hankjønn

Tyding og bruk

dag med ofring (1)
Døme
 • offerdagen under feiringa av id al-adha

idig, idug

adjektiv

Opphav

av id (1

Tyding og bruk

Døme
 • idig til å arbeide

nitrid

substantiv inkjekjønn

Opphav

jamfør -id (1

Tyding og bruk

sambinding mellom nitrogen og andre grunnstoff, særleg metall

ID-tjuveri, id-tjuveri

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

tjuveri av identiteten til ein annan person til dømes gjennom å stele ID-papir eller passord
Døme
 • ho vart utsett for ID-tjuveri på nettet

idke 2

idka

verb

Opphav

norrønt íðka; jamfør id (1

Tyding og bruk

 1. vere idug
 2. kome atter og atter, ta seg opp att, gnage
  Døme
  • det idka opp att
 3. vente med uro, ottast

Faste uttrykk

 • idke på
  drive på
 • idke seg
  skunde seg