Artikkelside

Nynorskordboka

a- 1, A-

forkorting

Opphav

etter første bokstaven i alfabetet

Tyding og bruk

førsteledd brukt til å beskrive noko som er best eller kjem først;
i ord som A-lag og A-menneske