Artikkelside

Nynorskordboka

ta, take

taka

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å tatartokhar tattta!
tekhar teke
å takaå taketak!
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
tatt + substantivtatt + substantivden/det tatte + substantivtatte + substantivtakande
teken + substantivteke + substantivden/det tekne + substantivtekne + substantiv

Opphav

norrønt taka

Tyding og bruk

 1. gripe (etter), fate, halde
  Døme
  • ta boka;
  • ta fatt i, på noko;
  • ta av ei vare til nokonhalde av, reservere
  • kle
   • ta av, på (seg) trøya;
   • ta av i kortspel;
   • ta til våpen;
   • ta ordet;
   • ta av for vindenlive, gje livd;
   • ta opp ei sak (til drøfting);
   • ta i eid;
   • ta til nåde;
   • ta til orde;
   • ta til vitet;
   • ta seg saman;
   • ta feil;
   • ta sjansen;
   • ta tak i nokon;
   • sinnet tok hangreip han;
   • ta ei avgjerd
 2. røre, kome nær, nå;
  kjennast, merkast, ha verknad (på), røyne (på)
  Døme
  • ta i, på noko;
  • ta seg på kneet, for panna;
  • det gjer vondt å ta på der eg slo meg;
  • for varmt å ta i, på;
  • ta varsamt på nokon;
  • ikkje ta i ei bokikkje lese ei (einaste) bok;
  • flyet tek bakkenflyet landar;
  • dei tok land lengst mot nordnådde;
  • bordet tok i veggen;
  • høvelen tek dårlegnår dårleg ned i treet;
  • dei nye skoa tek over ristaklemmer;
  • sola, vinden tek godt;
  • arbeidet tek på (kreftene)røyner på;
  • sjukdomen tok på han;
  • det tek i knea
 3. kalle til seg, velje;
  fange, få makt over, greie, vinne, erobre;
  Døme
  • ta nokon i lære;
  • ta til ektefelle;
  • ta til seg to foreldrelause;
  • ta for pengane si skuldgifte seg med;
  • ta fisk på snøre;
  • ta opp poteter;
  • ta heim varer;
  • ta pengar ut or banken;
  • sitatet er teke frå Snorre;
  • faen ta (deg)!
  • ta tjuven;
  • ta til fange;
  • ta ballen;
  • pus ta han!
  • ta imot ballen, gjestene, helsinga;
  • ta gull(medalje);
  • ta stikk;
  • ta roret;
  • ta over styret;
  • ta makta;
  • ta nokon med det gode;
  • dei tok inn mykje i inngangspengar;
  • ta høg rente;
  • ta 50 kr for turen;
  • nokre verb tek dativ på tysk;
  • ta trappa i eitt byks;
  • ta ei festning;
  • ta noko med vald;
  • ta seg til rette;
  • ta lommeboka frå nokon;
  • nabohuset tek (bort) sola;
  • ta luven fråsjå luv (2;
  • ta hemn;
  • ta att ei gåve;
  • kvar skal ho ta pengar frå?
  • ta noko i arv, bruk;
  • ta formfå, oppnå;
  • ta seg i vare;
  • ta varsel;
  • ta mot til seg;
  • ta lærdom av noko;
  • ta post i barneskulen;
  • båten tek sjøen lett;
  • ta doktorgrad;
  • ta kongsnamn;
  • ta på si kappesjå kappe (1);
  • ta ansvaret, skulda for noko;
  • ta vågnaden med noko;
  • ta plass;
  • ta den grå dressen;
  • ta tida til hjelp;
  • ta eit bilete, ei avskrift;
  • ta seg til nokogjere;
  • ta ein operasjonbli operert;
  • ta kjolen inn i livet;
  • ta temperaturen, mållese av;
  • ta tran;
  • ta seg ein matbit;
  • ta toget
  • i idrett:
   • ta ut (av) laget
  • ha eller tvinge seg til samlege med
   • han tok henne fleire gonger
 4. straffe, banke opp;
  Døme
  • eg skal ta deg kraftig;
  • den store ville ta den vesle;
  • bjørnen tek lam;
  • ta ein angjevar;
  • ta grisen i morgon;
  • ta knekken på
 5. Døme
  • spannet tek to liter;
  • det tok lang tid
 6. halde (for), rekne (for);
  bli påverka av
  Døme
  • ho tok forklaringa raskt;
  • ho tok det bra, med fatning;
  • ta det tungt, lett;
  • ta noko på alvor;
  • ta seg noko ad notam;
  • ta noko bokstavleg;
  • dei tok han for ein annan;
  • kva tek du meg for?
  • ta koking;
  • ta eldfate eld;
  • ta tukt;
  • ta skade;
  • ta ende
  • refleksivt:
   • hoppa tok seg
 7. gå i ei viss lei;
  Døme
  • ta til venstre;
  • ta heim;
  • ta seg fram;
  • ta seg ein tur;
  • ta fram koppane;
  • ta inn hagebenken;
  • ta båten inn til bryggja;
  • ta los om bord;
  • flyet tek avetter eng.: lettar
 8. Døme
  • ta og gå heim!
  • ho tok og hoppa ned
  • med preposisjon:
   • det tok til å mørkne;
   • ta på med femte året

Faste uttrykk

 • ta att
  nå att
 • ta att
  òg: gjere motstand
 • ta eit tak
  refse (nokon)
 • ta etter
  herme etter;
  etterlikne, kopiere
 • ta for seg
  snakke alvorleg med (nokon)
 • ta i
  gjere ein ekstra innsats
 • ta kalv
  bli drektig
 • ta lett på
  ikkje la gå inn på seg
 • ta med seg
  føre med seg, røyne og minnast
 • ta på ordet
  (uventa) gjere det (nokon) seier, slå til på tilbod
 • ta på senga
  overraske (nokon)
 • ta seg for
  gripe etter noko å halde seg i
 • ta seg til
  (byrje å) gjere (noko) (som fast verksemd)
 • ta seg ut
  (etter eng.) drive seg til det ytste
 • ta seg
  bli drektig
 • ta til takke med
  måtte vere nøgd med
 • ta til
  byrje