Artikkelside

Nynorskordboka

periode

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein periodeperiodenperiodarperiodane

Opphav

sjå peri- og -ode

Tyding og bruk

 1. avgrensa tidsrom;
  Døme
  • regnvêrsperiode;
  • nedgangsperiode;
  • ein historisk periode
 2. så lang tid som ein tilbakevendande prosess varer før han tek seg opp att;
  Døme
  • perioden i ei svingerørsle
  • i astronomi:
   • perioden mellom to lysmaksima
 3. i matematikk: rekkje av desimalar som alltid kjem att, til dømes i talet ⁶⁄₁₁ = 0,545 454...
 4. i grammatikk: rekkjefølgje av setningar som høyrer saman, i regelen avgrensa av sterke skiljeteikn (punktum, spørsmålsteikn, ropeteikn)
 5. i musikk: gruppe av takter som høyrer saman (i tradisjonell musikk 8 eller 16)

Faste uttrykk

 • geologisk periode
  lengre tidsrom i jordhistoria, jamfør geologisk system; sjå system