Artikkelside

Nynorskordboka

-mani

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -mani-manien-maniar-maniane

Opphav

same opphav som mani

Tyding og bruk

suffiks i substantiv som nemner ein sjukleg trong etter eller urimeleg hug til det som førsteleddet nemner;
i ord som kleptomani og pyromani