Artikkelside

Nynorskordboka

-lytt

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -lytt-lytten-lyttar-lyttane

Opphav

av gresk lytos ‘oppløyseleg’

Tyding og bruk

suffiks i nemning for stoff som er utsett for ein oppløysingsprosess;
jamfør -lyse;
i ord som amfolytt og elektrolytt