Artikkelside

Nynorskordboka

-lynt, -lyndt

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
-lyndt-lyndt-lyndte-lyndte
-lynt-lynt-lynte-lynte

Opphav

norrønt lyndr

Tyding og bruk

med slikt lynne som førsteleddet nemner;
jamfør huga (2);
i ord som frilynt, godlynt og lauslynt