Artikkelside

Nynorskordboka

løp, laup 2

substantiv inkjekjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
eit lauplaupetlauplaupa
eit løpløpetløpløpa

Opphav

norrønt hlaup

Tyding og bruk

 1. det å løpe (1)
  Døme
  • veksle mellom gonge og løp
 2. i idrett: tevling der deltakarane skal bevege seg ein viss distanse på kortast mogleg tid
  Døme
  • vinne to av tre løp;
  • fullføre løpet;
  • dei måtte bryte løpet
 3. det å vere i rørsle langs ei bane eller lei
  Døme
  • felebogen spratt i løp opp og ned på strengane
 4. om tid: det å gå;
  jamfør i løpet av
  Døme
  • i åras løp vart rollene bytte om
 5. det å strøyme eller renne
  Døme
  • elva har uhindra løp ned dalen;
  • gje kjenslene fritt løp
 6. røyr, renne, kanal eller liknande som noko kan passere gjennom eller bevege seg langs
  Døme
  • bekken delte seg i fleire løp;
  • ein tunnel med to løp
 7. pipe eller røyr på skytevåpen der prosjektilet blir skote ut
  Døme
  • ei hagle med to løp

Faste uttrykk

 • daudt løp
  uavgjort resultat (i konkurranse, kamp eller strid)
  • det var daudt løp mellom konkurrentane
 • i det lange løp
  på lang sikt;
  i lengda
  • fast eigedom er ei god investering i det lange løp
 • køyre sitt eige løp
  gjere som ein sjølv vil, same kva andre gjer eller meiner
 • løpet er køyrt
  det er for seint å gjere noko (med saka eller situasjonen)
 • stå løpet ut
  gjennomføre, fullføre