Artikkelside

Nynorskordboka

frifinne

frifinna

verb
Bøyningstabell for dette verbet
infinitivpresenspreteritumpresens perfektumimperativ
å frifinnaå frifinnefrifinnfrifannhar frifunnefrifinn!
Bøyningstabell for dette verbet (partisippformer)
perfektum partisipppresens partisipp
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden formfleirtal
frifunnen + substantivfrifunne + substantivden/det frifunne + substantivfrifunne + substantivfrifinnande

Opphav

av finne (5 med tyding ‘dømme, meine’

Tyding og bruk

døme nokon skuldfri;
frikjenne
Døme
  • den tiltalte vart frifunnen i lagmannsretten