Artikkelside

Nynorskordboka

faktor

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein faktorfaktorenfaktorarfaktorane

Uttale

fakˊtor, i fleirtal fakˊtorar; faktoˊrar

Opphav

av latin facere ‘gjere, lage’

Tyding og bruk

 1. i matematikk: kvart av to eller fleire tal eller uttrykk som blir multipliserte med kvarandre og gjev eit produkt
  Døme
  • 2 og 3 er faktorar av 6;
  • løyse opp eit tal i einskilde faktorar
 2. tilhøve som verkar inn;
  Døme
  • ein viktig faktor i vurderinga;
  • det er mange faktorar som spelar inn;
  • ein ukjend faktor;
  • sjukdomen har ein arveleg faktor
 3. leiar for trykkjeri