Artikkelside

Nynorskordboka

-sjon

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -sjon-sjonen-sjonar-sjonane

Opphav

dels gjennom fransk -tion frå latin -tio (genitiv -tionis) dels gjennom fransk -sion frå latin -sio, begge eigenleg av latin -io

Tyding og bruk

brukt til å lage substantiv av visse verb som er framandord; til dømes i adopsjon, divisjon, frustrasjon, kollisjon, suspensjon og ventilasjon;
jamfør -ing (1, 2)