Artikkelside

Nynorskordboka

-ning 2

substantiv hankjønn eller hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
kjønneintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
hankjønnein -ning-ningen-ningar-ningane
hokjønnei -ning-ninga

Opphav

jamfør -ning (1

Tyding og bruk

suffiks i substantiv med konkret tyding, ofte i kontrast til eit tilsvarande verbalsubstantiv med suffikset -ing (1, 2);