Artikkelside

Nynorskordboka

-nad

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -nad-naden-nadar-nadane
-nader-nadene

Opphav

norrønt -naðr, av -aðr med n frå verb på -ne, seinare òg frå perfektum partisipp og adjektiv-n; til dømes sakne, buen

Tyding og bruk

suffiks nytta til å lage substantiv, særleg av verb, men òg av adjektiv;