Artikkelside

Nynorskordboka

mest

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
mestmestmestemeste

Opphav

norrønt mestr

Tyding og bruk

 1. størst i mengd, vidd og så vidare
  Døme
  • Ole har mest pengar av dei;
  • det er Oslo som har mest folk
 2. brukt som adverb: i størst mon, i høgast grad, framfor alt
  Døme
  • likne mest på far sin
 3. oftast, som regel, vesentleg
  Døme
  • halde seg mest heime
 4. brukt til å lage superlativ (1 av somme adjektiv
  Døme
  • mest kjend;
  • mest krevjande;
  • mest sannsynleg
 5. brukt som adverb, trykklett: nær på, ikkje langt frå, nesten, mesta
  Døme
  • mest alle;
  • mest vaksen;
  • mest alltid;
  • det regna mest kvar dag;
  • det kan eg mest ikkje tru;
  • det var mest så han fraus

Faste uttrykk

 • for det meste
  i dei fleste tilfelle;
  vanlegvis
  • bruene er for det meste av betong
 • i meste laget
  vel mykje