Artikkelside

Nynorskordboka

-maker

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein -maker-makeren-makerar-makerane

Uttale

meiker

Opphav

frå engelsk; same opphav som -makar

Tyding og bruk

person eller ting som gjer eller lagar noko;
i ord som bookmaker og pacemaker