Artikkelside

Nynorskordboka

logikk

substantiv hankjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ein logikklogikkenlogikkarlogikkane

Opphav

frå gresk , av logos ‘ord, tanke, fornuft’

Tyding og bruk

 1. grein av filosofien som studerer prinsippa for følgjerett tenking
  Døme
  • studere logikk
 2. (evne til) klar, følgjerett tankegang
  Døme
  • det er ein brest i logikken i provføringa hans
 3. regelbunden samanheng
  Døme
  • den indre logikken i naturen

Faste uttrykk

 • formal logikk
  del av logikken som ligg nær matematikken og som undersøkjer gyldigheita til ein argumentasjon ut frå den reint formale samanhengen mellom ledda i argumentasjonen, til dømes mellom premissar og konklusjon