Artikkelside

Nynorskordboka

-ig

adjektiv
Bøyningstabell for dette adjektivet
eintalfleirtal
hankjønn /
hokjønn
inkjekjønnbunden form
-ig-ig-ige-ige
Bøyningstabell for dette adjektivet (gradbøyning)
gradbøying
komparativsuperlativ
ubunden form
superlativ
bunden form
-igare-igast-igaste

Opphav

norrønt -igr; jamfør -ug

Tyding og bruk

suffiks som lagar adjektiv;
i ord som artig, kunnig og snodig