Artikkelside

Nynorskordboka

fritt fall

Tyding og bruk

Sjå: fri
  1. fall som ikkje blir hindra av mekanisk motstand
  2. rask og kraftig nedgang i verdi, prestisje eller liknande
    Døme
    • verdsøkonomien var i fritt fall