Artikkelside

Nynorskordboka

mineralgjødsel

substantiv hokjønn
Bøyningstabell for dette substantivet
eintalfleirtal
ubunden formbunden formubunden formbunden form
ei mineralgjødselmineralgjødslamineralgjødslermineralgjødslene

Tyding og bruk

industrielt framstilt gjødsel som i hovudsak er sett saman av meir eller mindre vassløyselege uorganiske salt;
jamfør mineral (1)