Artikkelside

Bokmålsordboka

meta-

prefiks

Opphav

av gresk meta ‘etter’

Betydning og bruk

 1. endret i stilling eller form;
  i ord som metamorfose og metatese
 2. etter;
  i ord som metafysikk
 3. som blir behandlet eller tjener som grunnlag for teoretisering;
  på den andre siden av, utenfor, ut over;
  i ord som metafor og metaspråk