Enkelt søk |

4 treff. Ytterlegare søkjeforslag tilgjengelege

Bokmålsordboka 2 oppslagsord

vokal 1

substantiv hankjønn

Opphav

latin substantivering av vocalis (littera) ‘klangfull (bokstav)’, av vox ‘stemme’

Betydning og bruk

stemt språklyd som en lager med artikulasjonsorganene når en lar luft strømme mer eller mindre fritt ut gjennom munnen, selvlyd;
motsatt konsonant
Eksempel
 • halvvokal;
 • vokalene våre er a, e, i, o, u, y, æ, ø og å;
 • lave, høye vokaler;
 • korte, lange vokaler

vokal 2

adjektiv

Opphav

latin vocalis; se vokal (1

Betydning og bruk

som gjelder stemmeklangen, bruken av (sang)stemmen
Eksempel
 • vokal og instrumental musikk

Nynorskordboka 2 oppslagsord

vokal 1

substantiv hankjønn

Opphav

latin substantivering av vocalis (littera) ‘klangfull (bokstav)’ av vox ‘røyst’

Tyding og bruk

stemd språklyd som ein lagar med artikulasjonsorgana når ein lèt luft strøyme meir eller mindre fritt ut gjennom munnen;
sjølvlyd, motsett konsonant
Døme
 • halvvokal;
 • vokalane våre er a, e, i, o, u, y, æ, ø og å;
 • låge, høge vokalar;
 • korte, lange vokalar

vokal 2

adjektiv

Opphav

latin vocalis; sjå vokal (1

Tyding og bruk

som gjeld bruken av (song)røyst;
som blir sungen eller kan syngjast
Døme
 • ei malmfull røyst bar over dei vokale vanskane;
 • vokal og instrumental musikk

Fann du ordet du leita etter?