Enkelt søk |

2 treff. Ytterlegare søkjeforslag tilgjengelege

Bokmålsordboka 1 oppslagsord

logikk

substantiv hankjønn

Opphav

fra gresk , av logos ‘ord, tanke, fornuft’

Betydning og bruk

 1. gren av filosofien som studerer prinsippene for følgeriktig tenkning
  Eksempel
  • studere logikk
 2. (evne til) klar, følgeriktig tankegang
  Eksempel
  • det er en brist i logikken;
  • hvor er logikken?
 3. regelbundet sammenheng
  Eksempel
  • naturens indre logikk

Faste uttrykk

 • formal logikk
  del av logikken som ligger nær matematikken og som undersøker en argumentasjons gyldighet med utgangspunkt i den rent formale forbindelsen mellom leddene i argumentasjonen, for eksempel mellom premisser og konklusjon

Nynorskordboka 1 oppslagsord

logikk

substantiv hankjønn

Opphav

frå gresk , av logos ‘ord, tanke, fornuft’

Tyding og bruk

 1. grein av filosofien som studerer prinsippa for følgjerett tenking
  Døme
  • studere logikk
 2. (evne til) klar, følgjerett tankegang
  Døme
  • det er ein brest i logikken i provføringa hans
 3. regelbunden samanheng
  Døme
  • den indre logikken i naturen

Faste uttrykk

 • formal logikk
  del av logikken som ligg nær matematikken og som undersøkjer gyldigheita til ein argumentasjon ut frå den reint formale samanhengen mellom ledda i argumentasjonen, til dømes mellom premissar og konklusjon

Fann du ordet du leita etter?