Avansert søk

7 treff

Bokmålsordboka 3 oppslagsord

gartneri

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

  1. produksjon av frukt, bær, grønnsaker og blomster for salg;
  2. sted der en driver gartneri (1)

landbruk

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

fellesbetegnelse for næringer der jorda er grunnlaget for produksjonen, særlig jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri;

blomstergartneri

substantiv intetkjønn

Betydning og bruk

gartneri som hovedsakelig dyrker potteplanter og snittblomster i veksthus eller på friland

Nynorskordboka 4 oppslagsord

gartneri

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

  1. produksjon av frukt, bær, grønsaker og blomstrar for sal;
  2. verksemd som driv gartneri (1)
    Døme
    • kjøpe planter på eit gartneri

landbruk

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

samnemning for næringar der jorda er grunnlaget for produksjonen, særleg jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri;

blomstergartneri

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

gartneri som i hovudsaka dyrkar potteplanter og snittblomstrar i veksthus eller på friland;

blomegartneri

substantiv inkjekjønn

Tyding og bruk

gartneri som i hovudsaka dyrkar potteplanter og snittblomar i veksthus eller på friland;