Avansert søk

8 treff

Bokmålsordboka 5 oppslagsord

debattere

verb

Uttale

debateˊre

Opphav

av fransk débattre ‘kjempe om’; beslektet med batalje

Betydning og bruk

delta i meningsbryting;
Eksempel
 • debattere statsbudsjettet;
 • saken ble heftig debattert

kitsch 1, kitsj 1

substantiv hankjønn

Uttale

kitsj

Opphav

av tysk kitschen ‘smøre, fuske’

Betydning og bruk

billig, masseprodusert kunst av lav kvalitet;
jamfør fiduskunst
Eksempel
 • kommersiell kitsch;
 • debattere hva som er forskjell på kunst og kitsch

utdebattere

verb

Betydning og bruk

debattere ferdig
Eksempel
 • emnet ble ansett for å være utdebattert

diskutere

verb

Opphav

av latin dis- og quatere ‘riste (fra hverandre)'

Betydning og bruk

utveksle synspunkter og meninger om noe;
Eksempel
 • diskutere uten å bli enige;
 • diskutere seg fram til en avtale;
 • det blir diskutert;
 • det er ikke det vi diskuterer

debatt

substantiv hankjønn

Opphav

fra fransk; jamfør debattere

Betydning og bruk

 1. meningsbryting mellom en eller flere personer;
  Eksempel
  • innlede til debatt;
  • føre en saklig debatt;
  • arrangere debatt om skattepolitikk;
  • sette noe under debatt;
  • ta et spørsmål opp til debatt;
  • debattene i Stortinget
 2. offentlig meningsutveksling i massemedier
  Eksempel
  • den politiske debatten;
  • delta i den offentlige debatt;
  • den pågående debatten om innvandring;
  • hendelsen har skapt mye debatt

Nynorskordboka 3 oppslagsord

debattere

debattera

verb

Uttale

debateˊre

Opphav

av fransk débattre ‘kjempe om’; samanheng med batalje

Tyding og bruk

delta i meiningsbryting;
ordskiftast (om), diskutere
Døme
 • debattere statsbudsjettet;
 • saka vart heftig debattert

ordskiftast

verb

Tyding og bruk

kome med innlegg og motlegg;
Døme
 • ordskiftast om politikk

debatt

substantiv hankjønn

Opphav

frå fransk; jamfør debattere

Tyding og bruk

 1. meiningsbryting mellom ein eller fleire personar;
  Døme
  • innleie til debatt;
  • føre ein sakleg debatt;
  • arrangere debatt om ytringsfridom;
  • setje noko under debatt;
  • ta opp ei sak til debatt;
  • sende debatt på fjernsyn
 2. offentleg meiningsutveksling i massemedia
  Døme
  • den politiske debatten;
  • delta i den offentlege debatten;
  • den pågåande debatten om innvandring;
  • hendinga har skapt mykje debatt